Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Kruháč nebo semafor

Na úvod

Kraj ve spolupráci s městem připravuje rekonstrukci silnice č. II/128 městem. V současné době probíhá tvorba projektové dokumentace, jejíž součástí je i rozhodnutí, zda křižovatka u Vesny bude přebudována na kruhovou, nebo modernizována s využitím semaforů.

Projektant stavby vypracoval dvě varianty. Tyto varianty podle vyjádření starosty na pracovním jednání projednalo zastupitelstvo a na druhém jednání městští a krajští úředníci za přítomnosti odborníků na dopravu. Obě zmíněná fóra doporučují variantu “kruháč”. Nyní byla spuštěna anketa, kde by se měla k oběma návrhům vyjádřit veřejnost.

Jediný podklad, který je součástí informace o budoucí stavbě, je vyjádření projektanta:

Z hlediska kapacitního jsou obě varianty obdobné, avšak bezpečnost a plynulost provozu na okružní křižovatce je nesrovnatelně vyšší než na světelně řízené křižovatce. Investice do výstavby okružní křižovatky bude v budoucnu kompenzována výrazně nižšími provozními náklady, snížením úrovně výfukových zplodin v dané lokalitě a výrazně vyšším komfortem a bezpečností přechodu chodců na přechodech pro chodce.

Komentář

Kromě výřezu ze stavebních plánů úředníci moc informací občanům nedali. Není zřejmé, na základě čeho obě jmenovaná fóra došla k doporučení, že právě kruhová křižovatka je to pravé. Není také zřejmé, k čemu slouží anketa, kterou město spustilo. Napadá mě celá řada otázek, na které v tuto chvíli nemám odpověď:

Probíhá rozhodování na základě dojmů a pocitů, nebo chceme, aby bylo rozhodnuto racionálně a na základě ověřených a ověřitelných faktů?

Podle čeho se tedy rozhodovat?

Velikost kruháče

V diskusi na Facebooku zazněla obava, jak budou kruhovým objezdem projíždět kamiony. Abyste si mohli udělat představu o velikosti plánovaného kruháče, můžete se podívat např. na kruhový objezd u pelhřimovského Kauflandu. Na následujícím obrázku můžete porovnat velikosti, plánek a letecký snímek jsou ve stejném měřítku. V tabulce pak najdete srovnání konkrétních rozměrů. Kruhové objezdy jsou si velikostně hodně podobné. Až pojedete do Pelhřimova, můžete si vyzkoušet, jak se na takovém kruháči jezdí.

porovnání velikosti kruháče Pacov vs. Pelhřimov u Kauflandu

parametr Pacov Pelhřimov u Kauflandu
vnější průměr 32m 34m
vnitřní průměr 13m 21m

Zdroje informací

Pokud se chcete pro svou účast v anketě rozhodovat podle faktů a nikoli podle pocitů, nabízíme několik zdrojů které se v různé míře odbornosti zabývají problematikou srovnání kruhových a průsečných křižovatek.

Podrobné srovnání

Odborný, ale srozumitelně napsaný článek na serveru Silnice železnice jehož cílem je prosadit objektivního hodnocení do rozhodovacího procesu volby typu křižovatky. Očekávali bychom, že zástupci města předloží analýzu postavenou např. na tomto podkladu.

Přehledový dvojčlánek

Dvojice článku na serveru Moderní obec v prvním díle zkoumá kruhové křižovatky z hlediska architektury a estetiky, v druhém díle pak z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Příklad studie zpracované před rozhodnutím o typu křižovatky

V bakalářské práci student provádí analýzu řešení typu konkrétní křižovatky v Přerově. Očekávali bychom, že když už se město ptá občanů, mohlo by připravit alespoň základní porovnání variant.

Zhodnocení přínosu kruhové křižovatky z hlediska ekonomiky

Diplomová práce se zabývá dopadem přestavby křižovatek na kruhové objezdy a v práci jsou k nalezení různé zajímavé údaje srovnávající oba typy křižovatek.

Simulace různých typů křižovatek

Pro srovnání video 🇬🇧, jak typ řešení velké křižovatky ovlivňuje provoz a kapacitu. Po chvíli se v každé simulaci objeví “kapacita” křižovatky - kolik vozidel projede za jednotku času.

Myth Busters

Problematika kruhových objezdů je natolik zajímavá, že se jí věnovali v jednom díle i Bořiči mýtů (Myth busters). Výsledkem bylo zjištění, že v jejich simulovaném případě malého kruhového objezdu se kapacita zvýšila o 20%. Samotný díl není online dostupný, dostupné je shrnutí 🇬🇧

10 mýtů o kruhových objezdech

Video analyzuje 10 mýtů 🇬🇧 týkajících se kruhových objezdů.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .