Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Došlo ke zneužití prostředků města k volební propagaci?

V květnu letošního roku byla na webových stránkách a facebookovém profilu města zveřejněna upoutávka na rozhovor s Lukášem Vlčkem. Samotný rozhovor je dostupný na Youtube kanálu města. Vzhledem k tomu, že bývalý starosta je zároveň na druhém místě jedné z kandidátek v kraji Vysočina pro nadcházejících parlamentní volby, je publikování rozhovoru v době volební kampaně přinejmenším neobratné. Vyvstává totiž otázka, zda se nejedná o volební kampaň na komunikačních médiích města za prostředky města, která je zapovězena zákonem.

Nejprve si shrňme fakta:

Obecné vyjádření úřadu je následující:


Volební zákon v § 16 odst. 4 zakazuje využívat k volební kampani komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. Pojem komunikační médium ve specifické souvislosti s tímto ustanovením jsme vyložili zde. Volební kampaní se přitom dle odst. 1 téhož paragrafu rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, hnutí nebo koalice a jejich kandidáta.

Je přirozené, že i v době volební kampaně budou samosprávy prostřednictvím svých komunikačních médií informovat o své činnosti, tedy zejména členů zastupitelstev, rad a starostů, primátorů či hejtmanů, a to i v situaci, kdy tito představitelé samospráv současně reprezentují kandidující politický subjekt či jsou sami kandidáty některého subjektu. Aby jejich propagací v komunikačním médiu obce, kraje nebo jimi ovládaných osob nebyly naplněny znaky volební kampaně, musí se textové i vizuální zpracování příspěvků omezit výhradně na identifikaci příslušného komunálního a krajského představitele a sdělení o jeho činnosti v rámci výkonu příslušné funkce. Texty či audiovizuální příspěvky by se měly věcně vztahovat k aktuálně řešené problematice samosprávy, nikoliv k obecným politickým názorům představitelů samospráv. Vizitky představitelů samospráv, včetně podpisů pod články či audiovizuálními příspěvky, by měly obsahovat výhradně jméno, funkci, případně politickou příslušnost představitele. Umístění loga politické strany u jména komunálního či krajského představitele (nebo i na jiných místech komunikačního média) lze považovat za propagaci kandidujícího politického subjektu, čímž by byl naplněn význam pojmu volební kampaň.


Rozhovor rozhodně neinformuje o činnosti samosprávy, neomezuje se na sdělení o jeho činnosti v rámci výkonu příslušné funkce. V rozhovoru je jednoznačně zmiňována kandidatura místostarosty za konkrétní politický subjekt.

Publikování rozhovoru s kandidátem pro parlamentní volby ve formátu “medailonek osobnosti” v době volební kampaně vyrobeného městem, které dotyčný řídí, je minimálně nevhodné. Explicitní zmínka o kandidatuře včetně uvedení názvu politického subjektu je již jednoznačnou propagací. To vše vyrobeno na náklady města, ve kterém byl Lukáš Vlček v době vzniku rozhovoru starostou a lídrem politického uskupení, které má v městském zastupitelstvu výraznou většinu.

Z uvedených skutečností plyne velké podezření, že komunikační prostředky města i finanční prostředky města mohly být zneužity pro vedení předvolební kampaně v rozporu se zákonem.

Samotné rozhovory, které město v letošním roce pravidelně publikuje jsou zajímavým a přínosným počinem. Místostarosta Vlček je jistě významnou osobností, která se má v rozhovorech objevit. Vhodné by ale bylo, kdyby byl rozhovor s významným krajským kandidátem pro sněmovní volby publikován až po volbách.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .