Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Městské byty

Město Pacov vlastní 35 bytů, které pronajímá. V zápisu z jednání rady města je uveden přehled bytů

Na jednání byl rovněž projednán způsob zpracování žádosti, který má být následující:

“Byl projednáván postup při podání žádosti o pronájem bytu. Žadatelé budou při podávání žádosti vyrozuměni o způsobu zpracování evidovaných žádostí. Žadatelé budou upozornění na to, že žádost bude evidována po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde k přidělení bytu a budou-li mít i nadále zájem o pronájem městského bytu, je nutné podat novou žádost. V opačném případě, bude žádost z evidence vyřazena.”

Nájem v bytech je od 1.1.2023 stanoven na:

Další střípek informací o bytech najdete například v zápisu z jednání rady a usnesení, kterým byla u některých z bytů prodloužena nájemní smlouva a stanovena výše nájmu pro roky 2022.

Komentář

Pokud byste se chtěli o dostupnosti/obsazenosti bytů, způsobu pronajímání nebo způsobu výběru nájemce něco dozvědět v informačních zdrojích spravovaných městem, nepochodíte. Typické chování městského vedení - co nemusíme ze zákona, o tom neinformujeme.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 310c0337dd59
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .