Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky ze zastupitelstva 16.9. 2020 od 16:00

Zasedání zastupitelstva jsme pro vás zaznamenali 📽️. Poznámky z jednání k jednotlivým bodům jsou uvedeny níže tak, jak jsme je zaznamenali v průběhu jednání.

Poznámky zastupitelstvo 16.9.2020

1. Informace o činnosti rady města

2. Informace o činnosti městského úřadu

Zásobuje se pro covid a budou volby

3. Rozpočtové opatření č. 5/2020

 1. není to pomoc od státu, ale kompenzace bonusů (1200/ob)
 2. SOMPO a.s. vs. SOMPO DSO
  • v roce 2030 končí skládkování
  • SOMPO přijde s návrhem door-to-door sběru
  • SOMPO DSO i SOMPO a.s. má stejnou strukturu
 3. dotace parcely U Unika
  • před 10 lety dostalo dotaci na bytové jednotky
  • kvůli nepostavenému bytovému domu nebyly vybudovány
  • mělo by se vracet
  • odklad naplnění podmínek dotace a nemusí se prozatím vracet
 4. nákup domu v Pošenské
 5. etapa I. modernizace
  • Síť dostala výpověď ze současného nájmu
  • rozjetí modernizace radnice - dvě kanceláře bývalého kadeřnictví
  • zázemí pro Síť
  • jedná se o technických a hygienických otázkách
 6. navýšení příspěvků školní jídelně
  • všechny školské organizace dokáží vyjít
  • 14 000 Kč pro jídelnu personální náklady
 7. nákup pro gymnázium
  • velkoplošné obrazovky - 50 000 Kč
  • poznámka - střední školy nemají příspěvek na distanční opatření
 8. rezerva se zvyšuje o cca 1 mil. Kč

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2021-2022

Každý rok se předkládá výhled. Není předepsána metodika, proto město vypracovalo jen rámcový materiál, aby naplnilo zákonnou povinnost.

5. Zásady prodeje stavebních parcel pro individuální bytovou výstavbu v k. ú. Pacov

Letos budou nabídnuty dvě lokality celkem 8 parcel.

6. Prodej stavebních parcel v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“ v k. ú. Pacov

Šest pozemků nabídnout a 1 přímo prodat MUDr. Plzákové za standardních podmínek

7. Směna pozemků v k. ú. Bedřichov u Zhořce

Mezi Bedřichovem a Zhořcem se vypořádávají pozemky pod silnicí.

8. Prodej části pozemku – par. č. 303/1 k. ú. Pacov

Stavba nové trafostanice u polikliniky. Dnes je trafo v jedné z garáží. Stavba 2022.

9. Prodej pozemku par. č. 2370/16 a části pozemku – par. č. 2370/17 k. ú. Pacov

Prodáno.

10. Prodej pozemku par. č. 1930/40 k. ú. Pacov

Neprodáno, protože na pozemku jsou sítě (vodovod, kanalizace).

11. Prodej části pozemku par. č. 2189/2 k. ú. Pacov

Neprodáno. Je možné jednat o jiném rozsahu, v předkládaném rozsahu neprodáno.

12. Nákup pozemku st. 133 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 130 a pozemku par. č. 192 v k. ú. Pacov

Koupeno. Dlouhodobá strategie v oblasti Pošenské.

13. Nákup lesního pozemku par. č. 1458 k. ú. Roučkovice

Koupeno.

14. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Odsouhlaseno.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Přípojka.

16. Prezentace záměru výstavby Garážového domu Pacov

17. Diskuze

Do konce roku 2 zastupitelstva


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .