Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ohlédnutí za projektem komunitního centra

Dne 14.2.2020 proběhne slavnostní otevření Komunitního centra Pacov. Vzniklo rekonstrukcí objektu bývalého kina, a to nákladem cca 43 mil. korun.

Začneme od konce. Na slavnostní zahájení zve občany města pan starosta pozvánkou zveřejněnou na webu města. V krátkém přehledovém textu uvedl několik informací, které bychom rádi porovnali se skutečností.

Za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu, tedy prostředků Evropské unie, jsme vymysleli projekt Komunitní centrum Pacov,….

Z našeho pohledu se jedná o poněkud nešťastnou formulaci. Na první pohled se zdá, že jde o unikátní a objevné řešení. Komunitní centra však vznikají s přispěním výzvy č. 38 IROP z názvem Rozvoj infrastruktury komunitních center. Určitě je dobré, pokud se podařilo z programu načerpat finance, ale vymyšleno v Pacově bylo “jen” to, že se zúčastní.

Město Pacov získalo na realizaci projektu dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 18 mil. Kč. Poměrově je to sice méně než u jiných projektů v minulosti, ale i tak se jednalo o maximální výši možné dotace z IROP.

Podle podmínek dotačního programu nebyla maximální výše dotace 18 mil. Kč ale 20 mil. Kč, jak je uvedeno v přehledu programu: “Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč”. To nic nemění na faktu, že se Pacovu podařilo získat vysokou částku. Budeme doufat, že se ji podaří v celé výši i vyinkasovat.

Otázkou zůstává, zda je Komunitní centrum takovým přínosem, aby se městu vyplatilo investovat do rekonstrukce 25 mil. Kč v z vlastních zdrojů nad rámec poskytnuté dotace. Z jiných případů realizace dotace soudíme, že bylo možno realizovat projekt v takové podobě, kdy dotace pokrývá 100% nákladů (např. Komunitní centrum sv. Ludmily v Tetíně - dotace 18,4 mil. Kč, náklad 17,3 mil. Kč, Komunitní centrum Vizovce - dotace 13,3 mil. Kč, náklady cca 11 mil. Kč)

Co řečeno nebylo: komunitní centrum má sloužit především jako centrum pro poskytování sociálních služeb. Za tímto účelem musí být pro komunitní centrum vyhrazen jeden pracovník odpovídajícího vzdělání po dobu udržitelnosti (5 let). Tento požadavek je předpokladem proplacení dotace. Generuje tak další náklad v odhadované výši cca 3.5 mil Kč za 5 let ( 33000Kč (průměrná mzda) x 1,79 koef. nákladů zaměstnavatele) x 12 (za rok) * 5 (za 5 let)). Zároveň by nemělo být používáno pro výdělečné aktivity. To podle naší interpretace znamená, že pacovští ochotníci vystoupit mohou, profesionální komerčně působící soubor nikoli. Konkrétní úkoly komunitního centra jsou shrnuty v přehledu dotačního programu. Zejména bychom rádi upozornili na explicitní vyjádření z dokumentu s podmínkami dotace: Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.

A ještě pojďme nahlédnout do průběhu stavby komunitního centra. Původní vysoutěžená cena zakázky byla 39,9 mil. Kč. V průběhu realizace došlo k navýšení na zmiňovaných 43 mil. Kč.

Smlouva na vybudování komunitního centra obsahuje dva dodatky, kterými se cena z původní vysoutěžené zvýšila o cca 3 mil. Kč.

Smlouva na vypracování projektové dokumentace a provedení autorského dohledu v celkové výši 906 tis.Kč.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .