Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Nemocný skener na městském úřadu - nikoli, nemocná byla technika pacov.city

Aktualizace:

Po upozornění zástupců města jsem znovu prověřil dokumenty, na které jsme upozorňovali. V současné době jsou dokumenty na stránkách města plnohodnotně čitelné.

Tímto se omlouváme za potenciálně zavádějící informaci.

Zdá se, že nemocná byla buď technika naše, nebo nebo byl problém někde na trase. Ještě prověřujeme, kde se stala chyba. Původní poškozené dokumenty, na jejichž základě jsme došli k nesprávným závěrům, máme k dispozici a hledáme zdroj poškození.

Dokumenty na stránkách města byly s velkou pravděpodobností i v době, kdy jsme na naší straně detekovali nečitelné stránky v pořádku - viz alternativní zdroj https://edesky.cz/dokument/2949682

Analýza poškození PDF auditorské zprávy

Detailně jsme analyzovali poškozené dokumenty auditorských zpráv. Porovnáním současně dostupné správné verze a verzí poškozených, které máme uložené jsme zjistili následující. Soubory se liší v jednom bajtu, který je v souboru na pozici (hex) 0x0000ffff. Ve všech třech poškozených souborech je na tomto místě hodnota 0 místo hodnoty správné. Programátoři vědí, že pozice souboru 0X0000ffff je výjímečná tím, že jde o největší 16bitové číslo. Způsob poškození naznačuje, že někde na trase mezi servery hostujícími obsah oficiálních pacovských stránek stránek a přijímajícím počítačem došlo v někerém z programů k chybě a k modifikaci přenášených dat.

Data všech tří auditorských zpráv jsou z podstaty hodně podobná a mají podobnou strukturu. Chybně přenesené jedno číslo způsobilo selhání komprimačního algoritmu, pomocí kterého jsou v PDF uloženy obrázky skenů stránek. Tato chyba se pak díky vlastnostem komprimačního algoritmu rozšířila počínaje špatně přeneseným bajtem na celý zbytek obrázku a vytvořila mapy, které můžete vidět níže.

Vzhledem k tomu, v jaké části dokumentu k chybě došlo, vyvodili jsme z nečitelného PDF mylný závěr o záměru a snaze skrýt některé údaje. Nahlédnutím do nepoškozených souborů lze vidět, že v kapitolách dotčených poškozením není nic, co by dávalo smysl skrývat.

V tuto chvíli již nedokážeme zjistit, ve které části přenosové trasy a proč došlo k poškození souborů, ale je zřejmé, že odpověď na otázku, zda v tomto případě docházelo k skrývání informací, zní: “Nikoli, k žádné manipulaci s informacemi nedošlo. Jednalo se o technickou závadu.”

Ukázku poškození soubou můžete vidět zde:

ukázka poškození souboru


Původní text - POZOR obsahuje již neplatné informace:

Městský úřad zveřejnil 3. května 2019 výsledky účetní uzávěrky a auditorské kontroly městských financí. Chtěli jsme získat kontext a srovnání s minulými lety a zalistovali jsme na stránkách města i na předchozí uzávěrky a auditorské zprávy.

Narazili jsme na zajímavost, o kerou se s vámi chceme podělit. Zdá se, že skener na městském úřadu trpí neznámou chorobou. Tato choroba má jediný příznak. Ve všech auditorských zprávách zveřejněných vždy v květnu letech 2017, 2018 a 2019 došlo při skenování k poškození třetí strany dokumentu. Protože struktura auditorských zpráv je daná a stále shodná, k poškození vždy dochází v kapitole s názvem “Vyjádření ohledně chyb a nedostatků”. V žádné ze zveřejněných auditorských zpráv si tuto kapitolu nepřečtete.

Požádali jsme úřad, zda by mohl publikovat nepoškozené dokumenty.

Budeme doufat, že v případě choroby skeneru nejde o nějakou závažnou diagnozu typu cenzura nebo utajování nepohodlných informací.

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2016

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2016

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2017

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2017

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2018

Nemocná stránka ze zprávy pro rok 2018


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .