Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Více informací o projektech - AŽ NA DALŠÍM ZASTUPITELSTVU

Začátkem února 2021 jsme zde uveřejnili výzvu k akci a požádali jsme obyvatele Pacova, kterým nevyhovuje tajnůstkářství města při přípravě a realizaci projektů, aby podpořili naši žádost. Žádáme zastupitele města, aby projednali konkrétní kroky, které povedou ke zvýšení transparentnosti při přípravě městských projektů.

Celkem nakonec připojilo svůj podpis 43 obyvatel Pacova (18 elektronicky, 25 na podpisový arch).

Sesbírané podpisy a další podklady jsme odeslali městu datovou schránkou 19.2.2021. Tajemník úřadu emailem odpověděl, že podklady splňují zákonné požadavky a odpovídající bod bude zařazen na jednání zastupitelstva v zákonném termínu tak, aby zastupitelé měli možnost se s podklady seznámit.

Nejpozdější termín na projednání je 22.5.2021, kdy končí 90 denní zákonná lhůta.

Ještě jednou děkujeme všem podepisujícím za podporu.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .