Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Co se bude stavět v kompostárně?

Na dnešním (19.6.2019) zasedání zastupitelstva je předkládán bod schválení návratné finanční pomoci (půjčky) až do výše 20 milionů korun, kterou má město poskytnout své zřizované společnosti Pacovská lesní. Pokud bude schválena v tomto rozsahu, budou z letošního rozpočtu uvolněny 4 miliony korun. Pacovská lesní má pomoc splácet jednou ročně ve 20 splátkách po jednom milionu. Potenciálně se tedy jedná o 20 letý závazek.

Tato akce byla zmiňována také v rámci jednání rady spolku Via Rustica, kde je uváděna v souvislosti se žádostí o dotaci ve výši 14 mil. Kč. Na akci je také již vybrán dodavatel veřejné zakázky. Železný kůň již byl pořízen.

Co se tedy vlastně bude na kompostárně stavět? Ze zadávací dokumentace veřejné zakázky je možné získat celý projekt připravované stavby. Zde uvedeme krátký přehled.

Stavba bude umístěna za vjezdem do areálu kompostárny naproti budce, odkud se obsluhuje váha.

hajovna situace

V Hájovně (jak je nazývána v projektu) se nachází v přízemí kanceláře pro cca 7 pracovníků a zasedací místnost s kapacitou 22 míst (podle plánu). V druhé části objektu pak šatny a zázemí pro pracovníky. Zbytek přízemí tvoří garáž pro techniku, dílenský prostor a sklad PHM a chemikálií. V podkroví se pak nachází byt správce objektu a další kancelář pro 4 pracovníky. V části podkroví je umístěn archiv. Celá stavba včetně střechy bude obložena dřevem.

hajovna pohled

V projektu jsou (mimo jiné) uvedeny tyto shrnující údaje:

Cena dle výsledku soutěže o veřejnou zakázku: 17 850 032 Kč bez DPH


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .