Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Veřejné projednání návrhu územního plánu

Dne 31.1.2019 se bude konat veřejné projednávání návrhu uzemního plánu. Pozvánka na jednání a podklady jsou zveřejněny na stránkách města

Územní plán jako základní dokument rozvoje obce se projednává dle platné legislativy. Zpracování územního plánu, který bude projednáván na konci ledna, bylo zahájeno rozhodnutím zastupitelstva 4. 11. 2015.

Citace z pozvánky: Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny, a každý své připomínky.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .