Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Odpovědi kandidátů

V minulém týdnu jsme obeslali leadery z prvních míst jednotlivých kandidátek pro nadcházející komunální volby s žádostí o odpovědi na několik základních otázek života, Pacova a vůbec.

Do dnešního dne jsme obdrželi odpovědi od kandidáta “ODS” a “Sdružení pro rozvoj a prosperitu”. Zde odpovědi publikujeme a zároveň děkujeme za odpovědi.

Odpověď kandidáta ODS

 1. Vyberte 3 nejpalčivější problémy, které považujete v Pacově za nezbytné řešit v následujícím volebním období, uveďte, proč uvedené problémy považujete za závažné a popište plán, jak dané problém hodláte řešit.
  • Odpověď: Bohužel nevím ani o jednom palčivém problému, který by bylo nutno řešit.
 2. Co se v Pacově za poslední volební období podařilo zásluhou samosprávy a město na to může být pyšné?
  • Odpověď: Pacov může být pyšný na dostavbu nové školky a postupnou dostavbu domova seniorů.
 3. Co se v Pacově za poslední volební období nepodařilo vinou samosprávy a jak to ovlivňuje či ovlivní budoucnost?
  • Odpověď: Nepodařila se realizace a modernizace kina, ale to je způsobeno velkými projekty, které jsou samozřejmě přednější.
 4. Jednou větou shrňte, proč by si voliči měli vybrat právě vaši kandidátku.
  • Odpověď: Fungující radnice+ spokojený občan= Prosperující město. 😊
 5. Jakou otázku byste položili ostatním kandidujícím uskupením a stranám? Položíme ji za vás.
  • Odpověď: Vyberte 3 nejpalčivější problémy, které považujete v Pacově za nezbytné řešit v následujícím volebním období a uveďte proč.

Odpověď kandidáta Sdružení pro rozvoj a prosperitu

 1. Vyberte 3 nejpalčivější problémy, které považujete v Pacově za nezbytné řešit v následujícím volebním období, uveďte, proč uvedené problémy považujete za závažné a popište plán, jak dané problém hodláte řešit.
  • Odpověď:
  • Zajistit dostatek dostupného bydlení pro všechny generace. Regionu dlouhodobě trpí nedostatkem bytových kapacit, především malých tzn. startovacích bytů. Mladá generace pak hledá bydlení mimo náš region a my tak přicházíme o tuto budoucí generaci.
  • Problematika infrastruktury, která je dlouhodobě podfinancovaná. Jedná se nejen o dopravní infrastrukturu, jako jsou komunikace, ale také o vodohospodářskou infrastrukturu, veřejné osvětlení apod. Zde je nutné pokračovat v investování do této oblasti.
  • Více se zaměřit na zpřístupnění a uživatelský komfort veřejných ploch, například na zámecký park, který potřebuje významnou obnovu a doplnění o mobiliář, cestní síť veřejné osvětlení apod.
 2. Co se v Pacově za poslední volební období podařilo zásluhou samosprávy a město na to může být pyšné?
  • Odpověď:
  • Velké investiční projekty: školství (modernizace areálů základního školství, Nový areál MŠ Za Branou, modernizace gymnázia atd.)
  • Zvýšení kapacit DS-DD – realizace projektu Dům sociálních služeb
  • Velké modernizace městské infrastruktury – komunikace, vodohospodářství, odpadové hospodářství
  • Fungující a komunikující město, dobré vztahy se spolky
  • Fungující svazek obcí – Mikroregion Stražiště
 3. Co se v Pacově za poslední volební období nepodařilo vinou samosprávy a jak to ovlivňuje či ovlivní budoucnost?
  • Odpověď:
  • V současné době se velmi těžko soutěží. Trh je přesycen a dochází ke zdržení projektů.
 4. Jednou větou shrňte, proč by si voliči měli vybrat právě vaši kandidátku.
  • Odpověď:
  • Tým lidí, který již mnohokráte dokázal, že město dokáže řídit a dokáže realizovat malé i velké projekty, dokáže na ně zajistit finanční zdroje. Dokážeme hledat kompromisy skrze různé skupiny obyvatel (je-li vzájemná vůle ke kompromisům) a město často tedy sehrává mediační roli. Většina z nás je aktivní ve spolcích a s touto důležitou sociální vrstvou společnosti dokážeme dobře spolupracovat.
 5. Jakou otázku byste položili ostatním kandidujícím uskupením a stranám? Položíme ji za vás.
  • Odpověď:
  • Nemám otázku

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .