Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Příprava parcel pro rodinné domy - Svatojánská

Na posledním zasedání zastupitelstva přesně v obvyklém komunikačním stylu starosta naznačoval, že se bude připravovat několik dalších parcel pro rodinné domy v nové lokalitě. Dnes (9.1.2020) se na úřední desce objevilo oznámení o zahájení územního řízení (naše kopie - oznámení, schéma), které zřejmě souvisí právě se zmínkou o připravovaných stavebních parcelách.

Územní řízení se týká lokality za garážemi u ulice Svatojánská (od Spálenky k židovskému hřbitovu). Parcely se mají vytyčovat mezi Svatojánskou ulicí a řadovými garážemi za bytovkami u bowlingu Na Plechové. V současné době jsou na místě zahrádky. Podle schématu, které je součástí oznámení, má být část zahrádek zachována a část změněna na parcely pro stavbu rodinných domů.

V tuto chvíli běží 15 denní lhůta pro uplatňování námitek a připomínek. Námitky mohou podávat účastníci řízení - tedy vlastníci parcel, které jsou v oznámení vyjmenovány. Veřejnost (např. uživatelé dotčených zahrádek) může uplatňovat připomínky, a to podle zákonných pravidel územního řízení.

Přehledové schéma umístění zamýšlených parcel:

prehled

Bližší pohled na plánované parcely:

detail


Na celou obrazovku


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .