Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 30.11. 2020 od 16:00

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu.

Na jednání zastupitelstva města není bod, který bychom čekali. Od podpisu koaliční smlouvy po volbách do krajského zastupitelstva uplynul více jak měsíc. V koaliční smlouvě je bod, který neumožňuje dlouhodobou kumulaci uvolněných funkcí starosty a náměstka hejtmana. Pacovští zatím zřejmě nevědí, jak s novou situací naložit. Ostatně ona formulace “nebudou dlouhodobě kumulovat” vytváří nezanedbatelný prostor pro flexibilitu.

Na ustavujícím jednání kraje Vysočina proběhla na téma kumulace funkcí krátká diskuse mezi zastupiteli 📽️.

Přehled funkcí všech uvolněných členů rady kraje Vysočina najdete v tabulce.

Výtah z podkladů pro jednání zastupitelstva

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech je opět odbyto odkazem na zápisy a usnesení zasílané zastupitelům. Jak jsme informovali, na radě 16.11.2020 bylo rozhodnuto o výpovědi pro Vodak. Předpokládáme, že zastupitelé jsou informování o tomto zásadním kroku.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Tajemník informuje o:

3. Jmenování zástupce do představenstva společnosti SOMPO, a.s.

Starosta se nominoval jako zástupce města v představenstvu SOMPO a.s. Jaké dopady na tuto funkci bude mít jeho práce náměstka hejtmana?

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 (místní poplatek za provoz systému odpadů)

Návrh vyhlášky o poplatku za svoz odpadu. Zůstává letošní výše poplatku 700Kč/osobu nebo neobydlený dům.

5. Přijetí věcného daru – ocelová konstrukce památníku

Firma Bluetech s.r.o. daruje Pacovu ocelovou konstrukci památníku výročí republiky v hodnotě 91 tis. korun.

6. Smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nákup dvou bytových jednotek v k.ú. Pacov

Město Pacov se zavazuje koupit dva byty v bytovém domě, jehož výstavba probíhá nad sídlištěm. Jedná se o byty A42 a A43 Celková cena bytů je 4,3 mil. Kč.

7. Prodej stavebních parcel č. 2345/56, 2345/57, 2345/58, 2345/59, 2345/60, 2345/61 a 2345/62 v k.ú. Pacov

Všech 7 parcel v lokalitě U Unika našlo své zájemce. Zastupitelstvo bude schvalovat smlouvy.

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění přívodu elektřiny na městském pozemku.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění přívodu plynu na městském pozemku.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění přívodu plynu na městském pozemku.

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Rovná

Věcné břemeno pro umístění přívodu elektřiny na městském pozemku.

12. Nákup lesního pozemku par. č. 1460 k.ú. Roučkovice

Nákup lesního pozemku

13. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .