Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky ze zasedání zastupitelstva 30.11.2020

V pondělí 30.11.2020 proběhlo veřejné jednání zastupitelstva města Pacova. Podle oficiálního programu a podkladů se zdálo, že nebude projednáváno nic zásadního ani zajímavého. Jak je ale v Pacově smutným zvykem, bez avíza a přesto plánovaně se na pořad jednání dostaly zásadní a zajímavé body.

Níže v článku najdete detailní časovou osu jednání s odkazy na konkrétní části záznamu.

Aby bylo zřejmé, jak odlišný byl skutečný obsah jednání od prezentovaného programu a podkladů, srovnáme v tabulce:

Oficiální náplň bodu programu Co se skutečně projednávalo
Informace o činnosti rady - podklady uváděly seznam konaných jednání a informaci, že zastupitelům jsou zasílány podklady Přizvána ředitelka DSSP, která informovala o rozsáhlém zasažení DSSP Covidem-19, např. mimo jiné o 8 úmrtích klientů
  Přizván ředitel SOMPO a.s., který informoval o zásadní změně ve svozech odpadů počínaje 1. dubnem 2021
  Informace o zásadní změně v zajišťování provozu vodovodu a kanalizace - výpověď smlouvy Vodaku
…další body více méně dle programu  
Diskuse Informace o snaze schvalovat rozpočet v jiném režimu, než v uplynulých více než 10 letech
  Starosta informuje o zamýšlené rezignaci na funkci
  Úspěchy městských projektů v architektonických soutěžích

Srovnáme-li tedy poměr času, který zastupitelé trávili jednáním o bodech, které byly v programu schůze a/nebo ve zveřejněných podkladech, s časem, kdy se projednávalo a diskutovalo o věcech, které nebyly součástí programu, výsledek je následující. Diskuse o tématech, která nebyla na programu, zabrala zhruba 72% času jednání. A je nutno říci, že nešlo o témata, která by přenesla veřejnost, nebo zastupitelé ad-hoc. Byla to témata plánovaná, pro která starosta přizval na jednání konkrétní hosty a která uvedl slovy ve smyslu “mám připraveno několik témat”.

Čas Co se projednává
📽️ 00:00:00 Zahájení,schválení programu, zapisovatelky a ověřovatelů
📽️ 00:01:56 Informace o činnosti rady města
📽️ 00:02:40 Ředitelka Pučálková o Covid situaci v DSSP
📽️ 00:15:45 Dotaz zastupitele Kačera
📽️ 00:19:45 Dotaz zastupitele Drbala na konkrétní údaje v souvislosti s Covid v DSSP
📽️ 00:29:18 Informace starosty: Výpověď VODAK a její zdůvodnění
📽️ 00:34:15 Informace starosty: Změna způsobu svozu odpadu
📽️ 00:41:57 Ředitel SOMPO a.s Lapáček o door-to-door systému svozu odpadu
📽️ 00:47:17 Dotazy zastupitelů k door-to-door systému svozu odpadu
📽️ 01:08:55 Dotazy a diskuse veřejnost (Rašek, za Pacov.City)
📽️ 01:21:00 Komentář zastupitele Kamíra
📽️ 01:36:14 Informace o činnosti úřadu
📽️ 01:38:50 Jmenování zástupce města do Sompa a.s. – 5ti leté období – jmenování Ing.Vlčka
📽️ 01:40:11 Vyhláška o poplatku za odpad
📽️ 01:41:32 Přijetí věcného daru od společnosti Bluetech s.r.o.
📽️ 01:43:04 Smlouva o smlouvě budoucí – 2 bytové jednotky v BD
📽️ 01:51:06 Prodej stavebních parcel
📽️ 01:51:59 Věcné břemeno ve Sportovní ulici – kabel
📽️ 01:53:21 Věcné břemeno přípojka
📽️ 01:54:03 Věcné břemeno přípojka – Velká Rovná
📽️ 01:54:44 Nákup lesního pozemku - Roučkovice
📽️ 01:56:25 DIskuse: Rozpočet na rok 2021
📽️ 02:01:43 Diskuse: Poznámka o budoucí rezignaci starosty, teprve se připravuje. Uvedl, že jako náměstek by chtěl město zastupovat v oblastech vodohospodářství a odpadů, což bude i jeho agenda na kraji
📽️ 02:03:49 Diskuse: Dotaz zastupitele Peroutky: proč se vypovídá smlouva Vodaku
📽️ 02:06:55 Diskuse: Úspěchy pacovských projektů v architektonických soutěžích

Celý záznam si můžete přehrát také zde (omluvte prosím drobné technické problémy v záznamu, které způsobují občasný výpadek obrazu).


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .