Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Chystá se změna v postupech prodeje parcel?

Na jednání zastupitelstva 20.9.2021 byl projednán také bod “9. Prodej pozemku par.č. 1487 k.ú. Roučkovice”. Na první pohled se může zdát, že se jedná o další z mnoha bodů, které řeší drobné prodeje a nákupy pozemků, kterých se na každém zastupitelstvu projednává několik.

Detailní studium podkladů však ukazuje, že tento prodej byl svým způsobem přelomový. Podle územního plánu je na pozemku možné stavět rodinný dům. Prodej proběhl následujícím způsobem:

Zásadní novinkou ve zvoleném postupu je právě zmiňovaný los. Poslední prodej parcel v lokalitě Svatojánská vzbudil pozornost tím, že zájemci o parcely několik týdnů “kempovali” před úřadem, aby mohli podat své žádosti jako první, protože se rozhodovalo způsobem “kdo dřív přijde …”. O možnosti prodat tentokrát parcelu na základě losu rozhodli zastupitelé na pracovní schůzce.

Rozhodování zastupitelů na pracovní schůzce je druhým zajímavým bodem tohoto prodeje parcel. Zastupitelé resp. zastupitelstvo jako kolektivní orgán může rozhodovat pouze na veřejném jednání formou hlasování o usnesení. V podkladech k jednání bylo uvedeno, že “zastupitelé rozhodli na pracovní schůzce”. To však znamená, že nedošlo k rozhodnutí podle zákona, ale nejvýše k nějaké formě doporučení. Kromě tohoto formálního problému je daleko horší, že zastupitelé jednáním za zavřenými dveřmi neumožní svým voličům nahlédnout do diskusí, kterými docházejí k rozhodnutím a neumožní veřejnosti zapojit se do diskuse. Pokud zastupitelé projednají všechny body na neveřejné pracovní schůzce, jednání zastupitelstva pak ve velké většině vypadá jako jedna řada hlasování většinou i bez detailnějšího popisu hlasovaného bodu.

Jako příklad může sloužit právě projednání tohoto bodu na jednání zastupitelstva 20.9.2021. Ačkoli jde o celkem zásadní novinku, zastupitelé nepovažovali za vhodné alespoň bod okomentovat.

Otázkou také zůstává, jakým způsobem se bude prodávat další várka parcel, které by měly vzniknout v lokalitě U Unika, protože nikde není zveřejněno, jestli se rozhodnutí zastupitelů o losování týká pouze konkrétního již projednaného případu, nebo bude vztaženo i na další prodeje parcel v budoucnosti.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .