Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pump track

Město Pacov získalo z krajského dotačního programu podpory sportu dotaci pro výstavbu pump tracku v areálu školy. Dotace byla získána také na základě studie zpracované architekty ze studia “My Dva Architekti”. Jak bude nové pacovské sportoviště vypadat a jaké jsou termíny realizace?”

Pump track je okruh

Smlouva o poskytnutí dotace číslo FV02831.0042 na vybudování pump tracku byla zveřejněna 8.6.2022. Kraj poskytuje částku 1,1 mil. Kč. Celkové náklady projektu uvedené ve smlouvě jsou 2,2 mil. Kč. Dotace je poskytována z programu Cyklodoprava a cykloturistika 2022 a pokrývá 50% nákladů. Smlouva stanovuje, že realizace projektu musí proběhnout nejpozději do 31.10.2023.

Co je to vlastně pump track a jak bude vypadat je nejlépe vidět ze studie, která je podkladem k žádosti o poskytnutí dotace. Studie byla zpracována v roce 2019. O záměru vybudovat pump track se občané mohli dozvědět z dokumentu “Plán rozvoje sportu města Pacova”, který byl zastupitelstvem schválen v březnu 2021. Projekt vybudování pump tracku je uveden jako jeden z plánovaných projektů včetně informace, že existuje studie realizace.

Dráha bude umístěna mezi školní budovou Za Branou a “umělkou”. Vybudována bude hlavní trať, trať pro začátečníky, přístřešek na kola, lavičky a hřiště s prolézačkami.

Následující obrázky pocházejí ze studie zpracované ateliérem “My Dva Architekti” na objednávku města Pacov.

Komentář LRA

Příprava projektu Pump track je další ukázkou tajnůstkářství městského vedení. Konkrétní detaily projektu, připravenou studii, postup projektu od záměru k získání dotace zastupitelé ani vedení města nikde nekomunikovalo. Jediná zmínka o připravovaném projektu je položka v dokumentu “Plán rozvoje sportu”. Je mi záhadou, proč už dávno nevisí záměr a studie na stránkách města.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 90b2ca914395
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .