Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.6. 2020 od 16:00

Dne 24. 6. 2020 od 16 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva města Pacov. Níže krátce komentujeme, čeho se skutečně týkají jednotlivé body:

Č. Název Podklady Komentář
1 Informace o činnosti rady města 0301 Rada jedná o koronakrizi, o úpravě rozpočtu, o hromadných akcích
2 Informace o činnosti městského úřadu 0302 úřad nakoupí korona ochranné pomůcky za 150 000Kč, úřad chystá veřejný projednání regenerace sídlišť v Nádražní a Za Branou (parkován, značky, kontejnery na tříděný odpad)
3 rozpočtové opatření č. 2-2020 0303, 0303-p1 úpravy rozpočtu kvůli sníženým příjmům viz níže. -3,34 mil. Kč, +0,95Kč
4 prodej stavební parcely v k.ú. Pacov v lokalitě Pod atletickým stadionem 0304, 0304-p1 schválení prodeje parcel u atletického stadionu
5 prodej části pozemku par. č. 2567-22 a 6-1 a nákup části pozemku par. č. 6-2 v k.ú. Pacov 0305, 0305-p1, 0305-p2 prodej a nákup pozemků u bývalého pivovaru a u rybárny
6 prodej části pozemku par. č. 2567-22 v k.ú. Pacov 0306, 0306-p1, 0306-p2 prodej pozemku u bývalého pivovaru
7 nákup pozemků par. č. 2645-4 a 2647-3 v k.ú. Pacov 0307, 0307-p1 nákup části pozemku u bývalého rybníčku Jachťák
8 nákup části pozemku par.č. 894-132 v k.ú. Pacov 0308, 0308-p1 nákup pozemku pro budoucí stavbu chodníku u Selekty
9 směna pozemků v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Pacov 0309, 0309-p1, 0309-p2 směna pozemku u roučkovické zastávky za pozemek u čističky
10 darování pozemků a přijetí daru pozemků v k.ú. Pacov 0310, 0310-p1 vypořádání pozemků u důchoďáku
11 darování pozemků v k.ú. Velká Rovná 0311, 0311-p1, 0311-p2 darování pozemku u krajského mostu kraji
12 smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov 0312, 0312-p1, 0312-p2 uložení kanalizace na pozemku kraje
13 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov 0313, 0313-p1 věcné břemeno pro přípojku elektřiny
14 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov 0314, 0314-p1 věcné břemeno pro výměnu trafostanice v Nové Vsi
15 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Rovná 0315, 0315-p1 věcné břemeno umístění vedení elektřiny ve Velké Rovné
16 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice 0316, 0316-p1 věcné břemeno umístění vedení elektřiny v Roučkovicích

Snižování výdajů rozpočtu

Město se chystá na propad příjmů ve výši cca 15-20%. Rozpočtové škrty jsme zasadili do kontextu schváleného rozpočtu. Navrhované škrty jsou vyznačeny v kontextu schváleného rozpočtu.

Rozpočtové opatření:


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .