Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Rekonstrukce Nádražní získala stavební povolení

Veřejnou vyhláškou byl publikováno stavební povolení, kterým se povoluje rozsáhlá rekonstrukce Nádražní ulice. Vydání stavebního povolení se protáhlo, když v loňském roce podaly Pacovské strojírny připomínky související s problematickým zásobováním výroby strojíren kamionovou dopravou. O plánované akci jsme již informovali.

Na základě nejen zmíněných připomínek byla přepracována projektová dokumentace a nyní tedy úřad vydává stavební povolení.

Bude se jednat o rozsáhlou stavbu, která výrazně ovlivní dopravní situaci v celé jižní části Pacova. Stavební povolení je vydáváno na neobvykle dlouho dobu 5 let. Investorem je Kraj Vysočina, který zadal zpracování dokumentace. Ze specifikace stavby, jak je popsána v povolení je možné vyvodit následující informace:

Na základě seznamu dotčených parcel z loni publikovaného dokumentu odhadujeme rozsah stavby na mapě níže:

mapa


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .