Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
10.07.2019 26.06.2019 0 120000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2019, ID dotace FV02727.0014
08.07.2019 03.07.2019 32000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava havárie vodovodu ul. Prof. Vondráčka Pacov
28.06.2019 05.04.2019 4820700 5833047 48202118 PROFIL NÁBYTEK, a.s. Kupní smlouva - ““Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově””
28.06.2019 18.02.2019 32884684 39790468 26015889 HORA s.r.o. Smlouva o dílo č. 1/2019 - ““Komunitní centrum Pacov””
26.06.2019 26.06.2019 20000000 20000000 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Návratná finanční výpomoc na realizaci výstavby správního objektu lesa
25.06.2019 20.06.2019 71080 0 1644530 Dítě stavební s.r.o. Objednávka - oprava fasády garáží
21.06.2019 21.06.2019 0 0 00222721 Stavební bytové družstvo Pelhřimov Smlouva o smlouvě budoucí o právu stavby a kupní (výstavba bytových domů a parkovacího domu v Pacově)
19.06.2019 19.06.2019 0 0 75897849 Jaroslav Šafarik Výpůjčka pozemků k.ú. Pacov
17.06.2019 10.06.2019 0 207106 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Finanční dar na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu při zabezpečování vzdělávání
13.06.2019 12.06.2019 9000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační šachty, monitoring kanalizace
30.05.2019 30.05.2019 251250 251250 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č. 1 k Dohodě PEA-V-12/2019, město Pacov
28.05.2019 13.05.2019 72000 0 28066332 HYDROPLASTIK s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace v Nádražní ulici
27.05.2019 27.05.2019 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
22.05.2019 21.05.2019 0 0 25334611 SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. Objednávka - výsprava výtluků metodou PATCHMATIC
22.05.2019 14.05.2019 79279 95929 26753901 SOFIJI Praha s.r.o. Smlouva o dílo - ““Odstavné plochy na kontejnery - Roučkovice””
21.05.2019 27.07.2018 220960 0 61060631 VITA software, s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře č. 50/13
21.05.2019 20.05.2019 35000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace ul. Žižkova, před čp. 223
21.05.2019 20.05.2019 85000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace v Bedřichově
14.05.2019 23.04.2019 0 0 60460709 Česká zemědělská univerzita v Praze vzdělávání seniorů VU3V
13.05.2019 13.05.2019 30000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace Jetřichovec
07.05.2019 06.05.2019 300000 300000 75092671 Automotoklub Pacov v AČR sportovní akce, provoz areálu, nákup techniky
03.05.2019 04.04.2019 250000 302500 04552997 Stavneko, s.r.o. Smlouva o dílo - ““Obnova zbytku valů původního hradu v Pacově, II. etapa””
03.05.2019 24.04.2019 0 100000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Poskytnutí dotace v rámci programu GP Sportoviště 2019, ID FV02707.0050
30.04.2019 18.04.2019 0 14400 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Příkazní smlouva - zajištění realizace programu OVV 2019
29.04.2019 23.04.2019 22000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - vyhledání úniku vody na vodovodu v Jetřichovci
29.04.2019 23.04.2019 14000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna tlakových nádob hydrovarů v Pacově
29.04.2019 23.04.2019 5000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava chlorování ve vodojemu Velká Rovná
29.04.2019 29.04.2019 136019 0 3659976 KOTTECH - zámečnictví s.r.o. Objednávka - samonosná brána
26.04.2019 27.03.2019 230000 260500 76487121 MgA. Jan Vodáček Smlouva o dílo - ““Restaurátorské opravy sochy pohledově levého anděla kostela Sv. Václava v Pacově””
26.04.2019 26.04.2019 270000 270000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dohoda č. PEA-V-12/2019, Město Pacov
24.04.2019 23.04.2019 75600 0 26015889 HORA s.r.o. Objednávka - zemní práce s dopravou přehrnutí odpadu
17.04.2019 12.04.2019 0 90852 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02716.0063, program ““Odpady a ekologická výchova 2019
16.04.2019 09.04.2019 0 0 43312853 Zdeněk Rendl s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12060240
16.04.2019 09.04.2019 0 0 43312853 Zdeněk Rendl s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12100170
16.04.2019 09.04.2019 0 0 43312853 Zdeněk Rendl s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12100160
15.04.2019 15.04.2019 60000 60000 70847363 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov výměna klecí; výstava zvířectva
15.04.2019 15.04.2019 237650 288480 26082870 SYScore s.r.o. Objednávka - 6171/17/2019 - výpočetní technika
15.04.2019 10.04.2019 165000 0 26035138 JPS J. Hradec s.r.o. Objednávka - projekční práce na akci Kuchyně DS Pacov
11.04.2019 11.04.2019 0 124298 60662581 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Pacov Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/7/2019
10.04.2019 26.03.2019 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12020390
10.04.2019 10.04.2019 150000 150000 75897849 Jaroslav Šafarik festival JATKAFEST
09.04.2019 09.04.2019 128700 0 47674695 KEMIFLOC a.s. Objednávka - síran železitý
09.04.2019 09.04.2019 603991 0 26015889 HORA s.r.o. Smlouva o dílo č. 5/2019 - ““Oprava havarijního stavu střechy domova důchodců Pacov””
08.04.2019 08.04.2019 507499 507499   Vladimír Filip, 1973 Směna pozemků
08.04.2019 08.04.2019 10000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - zadláždění komunikace po opravě vodovodu u č.p. 1086
08.04.2019 08.04.2019 305000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - odborně technické činnosti související s provozem kanalizace
08.04.2019 06.04.2019 90000 90000 63893576 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec kulturní a sportovní akce v Jetřichovci
05.04.2019 05.04.2019 0 49500 28080173 PACINSTAL s.r.o. Objednávka - regulace topení
05.04.2019 05.04.2019 0 184835 22906649 Pacovští Honzíci z.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/6/2019
04.04.2019 04.04.2019 5148050 5972838 00507814 LINET spol. s r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím do novostavby domu sociálních služeb v Pacově””
03.04.2019 02.04.2019 150000 150000 26518252 Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. ochrana budovy před bleskem; provoz centra
03.04.2019 02.04.2019 15810 19130 26281724 AERZEN CZ s.r.o. Objednávka - servis dmychadel ČOV
02.04.2019 02.04.2019 107450 0 28080173 PACINSTAL s.r.o. Objednávka - dodávka a výměna plynového kotle - MŠ Jatecká, havárie
02.04.2019 02.04.2019 67000 0 28080173 PACINSTAL s.r.o. Objednávka - dodávka a montáž plynového kotle - objekt Syscore - havárie
01.04.2019 01.04.2019 0 67800 03543757 Mažoretky Pacov z. s. Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/5/2019
01.04.2019 01.04.2019 0 50720 63893576 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/8/2019
01.04.2019 01.04.2019 0 480855 00477036 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/12/2019
01.04.2019 01.04.2019 1322290 1322290 00477036 TJ Slavoj Pacov, z.s. provoz sportovišť, sportovní akce
01.04.2019 01.04.2019 25000000 25000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. smlouvaokontokorentnimuveru062217134918LCDCS41000038591636dodatek1
01.04.2019 01.04.2019 25000000 25000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. smlouvaokontokorentnimuveru062217134918LCDCS41000038591636dodatek1
01.04.2019 01.04.2019 60000 60000 65983751 AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK mezinárodní veterán rallye historických motocyklů
01.04.2019 29.03.2019 580000 580000 47224444 Farní charita Pacov pečovatské služba, nízkoprahové zařízení Spirála
01.04.2019 01.04.2019 25000000 25000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. smlouva_o_kontokorentnim_uveru_0622171349_18_LCD_CS41000038591636_dodatek_1
01.04.2019 29.03.2019 0 62190 7319878 GOJU RYU KARATE PACOV, z.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/14/2019
27.03.2019 25.03.2019 27500 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky ve Zhoři čp. 9
26.03.2019 08.02.2019 0 355751 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva č. 0512634018, dodatek č. 001 ke smlouvě
26.03.2019 25.03.2019 4000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava čištění kanalizace čp. 308 v Pacově
26.03.2019 25.03.2019 15000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu
26.03.2019 25.03.2019 25000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky Sídliště Míru
25.03.2019 28.11.2018 543750 657938 26082870 SYScore s.r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka stavebnice obnovitelných zdrojů energie do učebny fyziky Gymnázia Pacov””
25.03.2019 22.03.2019 0 235000 7211970 RoSo Trade s.r.o. Kupní smlouva - ojetý osobní automobil VW Caddy
21.03.2019 21.03.2019 508500 508500 22839461 Spolek Rodinné centrum Sovička provoz centra, akce pro děti a veřejnost
14.03.2019 28.02.2019 0 0 63278553 Lesotech s.r.o. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě sítě veřejného osvětlení ze dne 19.4.2006
14.03.2019 28.02.2019 0 0 63278553 Lesotech s.r.o. Dodatek č. 2 ze dne 28.2.2019 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.4.2008
11.03.2019 28.02.2019 475479 0 28357094 ARS VIRIDIS s.r.o. Objednávka - ošetření stromů, výsadby a ostatní zahradnické práce

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .