Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
29.04.2020 29.04.2020 0 3420000 48133981 Státní zemědělský intervenční fond Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/002/19210/563/229/002263
27.04.2020 27.04.2020 33750 33750 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č. 2 k Dohodě č. PEA-V-29/2019, město Pacov
27.04.2020 27.04.2020 0 544835 26015889 HORA s.r.o. Objednávka - oprava komunikace a kanalizace
27.04.2020 27.04.2020 0 109064 26015889 HORA s.r.o. Objednávka - úprava náměstí Svobody - komunikace
27.04.2020 27.04.2020 0 76277 26015889 HORA s.r.o. Objednávka - Komunitní centrum - terasa
24.04.2020 30.03.2020 190000 229900 4552997 Stavneko, s.r.o. Smlouva o dílo - Obnova zbytků valů původního hradu v Pacově - III. etapa
24.04.2020 24.04.2020 60000 60000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dohoda č. PEA-V-5/2020, město Pacov
24.04.2020 15.04.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dohoda o podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod po dobu nájmu (užívání) nemovitosti nájemcem (uživatelem)
24.04.2020 24.04.2020 123267 141757 4552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - DSSP - kuchyně doplnění
24.04.2020 24.04.2020 139420 121235 4552997 Stavneko, s.r.o. Objednávka - DSSP - spojovací krček - oprava
22.04.2020 21.04.2020 0 30000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Darovací smlouva - Finanční dar za umístění v soutěži obcí My třídíme nejlépe 2019 ID O02954.0013
20.04.2020 15.04.2020 0 170260 22906649 Pacovští Honzíci z.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/6/2020
14.04.2020 25.03.2020 140000 161000 76487121 Vodáček Jan, MgA. Smlouva o dílo
14.04.2020 14.04.2020 0 53980 65983670 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/9/2020
14.04.2020 14.04.2020 0 474350 00477036 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PACOV Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/12/2020
08.04.2020 08.04.2020 0 114150 60662581 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Pacov, oddíl mažoretky Leontýnky Smlouva o poskytnutí dotace č. KS/8/2020
07.04.2020 07.04.2020 0 112457 48202151 Elektro výrobní družstvo Pacov Objednávka - elektroinstalační práce - poliklinika
03.04.2020 27.02.2020 0 0   MUDr. Kateřina Rubáčková, s.r.o. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
02.04.2020 31.03.2020 150000 150000 26518252 Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. provozní náklady centra
01.04.2020 31.03.2020 9000 0 44846444 ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. Smlouva o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ20190916
01.04.2020 19.03.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12040420
31.03.2020 31.03.2020 55000 55000   Úřad práce České republiky Smlouva o výpůjčce nebytových prostor
31.03.2020 30.03.2020 70000 70000 65983670 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov soutěže, almanach
30.03.2020 30.03.2020 30000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační šachty - Jana Autengrubera
30.03.2020 30.03.2020 5000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění kanalizační přípojky - Myslíkova
30.03.2020 30.03.2020 20000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizace v Bedřichově
30.03.2020 30.03.2020 425000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna vodoměrů
30.03.2020 28.06.2017 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0317153419-LCD_CS41000017228710
26.03.2020 25.03.2020 1346110 1346110 00477036 TJ Slavoj Pacov, z.s. provoz a údržba sportovišť, sportovní akce
26.03.2020 25.03.2020 150000 150000 75897849 Jaroslav Šafarik festival JATKAFEST
26.03.2020 25.03.2020 580000 580000 47224444 Farní charita Pacov terénní pečovatelská služba a nízkoprahové zařízení
24.03.2020 24.03.2020 508500 508500 22839461 Spolek Rodinné centrum Sovička provoz rodinného centra
23.03.2020 23.03.2020 2000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - oprava kanalizace na poliklinice
23.03.2020 23.03.2020 50000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodního řadu v Truhlářské ulici
23.03.2020 23.03.2020 13000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační šachty
23.03.2020 20.03.2020 15000 0 10296182 Zdeněk Duda Objednávka - provedení celoplošné deratizace - místní část Roučkovice
20.03.2020 20.03.2020 170000 0 5949491 Ing. Tomáš Charvát Objednávka - realizační dokumentace větrání a chlazení pro ZŠ
20.03.2020 20.03.2020 150000 0 3317391 2N-PROJEKT s.r.o. Objednávka - realizační dokumentace vytápění pro ZŠ
20.03.2020 20.03.2020 1150000 1150000 00031887 Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou Nákup pozemků v k.ú. Jetřichovec
18.03.2020 18.03.2020 70000 0 5949491 Ing. Tomáš Charvát Objednávka - studie realizace větrání, chlazení a vytápění pro ZŠ Pacov
16.03.2020 11.03.2020 60000 0 26496224 Úpravna vody Želivka, a.s. Darovací smlouva
16.03.2020 16.03.2020 90000 90000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dohoda č. PEA-VZ-13/2020, Město Pacov
13.03.2020 28.02.2020 11000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění a monitoring kanalizace
13.03.2020 28.02.2020 35000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace
11.03.2020 06.11.2019 75000 90750 15049248 GEOVAP, spol. s r.o. Smlouva o dílo - City Ware, č. SOD/CW/Pacov
28.02.2020 26.02.2020 70000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava napájecího kabelu na prameništi Velká Rovná
28.02.2020 26.02.2020 315000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - odborně technické činnosti související s provozem kanalizace
28.02.2020 26.02.2020 11000 0 28593758 Envexo s.r.o. Objednávka - oprava míchadla - ČOV
28.02.2020 26.02.2020 6000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění kanalizace
28.02.2020 27.02.2020 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
25.02.2020 25.02.2020 0 126180   Karel Sláma, 1982 Nájemní smlouva o nájmu prostor
25.02.2020 24.02.2020 33000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu v Pošenské ulici v Pacově
24.02.2020 24.02.2020 40000 0 28593758 Envexo s.r.o. Objednávka - oprava čerpadla vratného kalu ČOV Pacov
24.02.2020 24.02.2020 40000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodního řadu na Sídlišti Míru v Pacově
24.02.2020 24.02.2020 10000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
18.02.2020 29.12.2017 2313352 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994
17.02.2020 12.04.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceník
17.02.2020 13.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceník
17.02.2020 13.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceník
17.02.2020 13.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceník
17.02.2020 13.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Registrace VOP a ceník
12.02.2020 07.02.2020 0 0 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o společném postupu zadavatelů pro akci II/128 Pacov - průtah, PD.
07.02.2020 07.02.2020 2000 0 47151901 GDF spol. s r.o. Objednávka - servisní zásah na ČOV Pacov
07.02.2020 08.02.2019 0 355751 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva č. 0512634018, dodatek č. 001 ke smlouvě
29.01.2020 29.01.2020 289353 350117 26082870 SYScore s.r.o. Kupní smlouva - ““Dodávka ICT techniky do novostavby domu sociálních služeb v Pacově””
29.01.2020 29.01.2020 170000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu na prameništi Stražiště
29.01.2020 29.01.2020 12000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - navážení pitné vody do vodojemu v Jetřichovci
29.01.2020 29.01.2020 46620 56460   Jaroslav Kerouš, 1983 Pronájem garáže
27.01.2020 27.01.2020 33750 33750 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č. 1 k dohodě č. PEA-V-29/2019, město Pacov

Zdroj: Hlídač státu


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .