Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Rekonstrukce kina - komunitní centrum

V průběhu února budou zahájeny práce souvisejícíc s rekonstrukcí objektu kina, kde bude vznikat Komunitní centrum Pacov. Úřad vyhlásil uzavírku silnice za školou od 15.2.2019 do 30.11.2019.

Dne 6.2.2019 pacovský městský úřad oznámil výběr dodavatele pro rekonstrukci kina a budování komunitního centra. Jediným přihlášeným zájemcem o zakázku (zadání včetně kompletní projektové dokumentace) je firma HORA s r.o. (26015889), která tak byla vybrána jako dodavatel. Cena veřejné zakázky je 39,8mil. Kč.

Realizace projektu Komunitního centra Pacov je částečně financována z evropských dotací (38. výzva IROP “Rozvoj infrastruktury komunitních center”), kde bylo možné získat až 20 mil. Kč. Město Pacov získalo dotaci 18 mil. Kč ve skladbě:

Zde uvádíme některé z podmínek dotace:

Náklady na rekonstrukci jsou podle výsledků veřejné soutěže dvojnásobné v porovnání s poskytnutou dotací. Město má z podmínek dotace závazek financovat projekt 2 mil. Kč.

Jak bude město financovat zbylých 20 mil. Kč?


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .