Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Stavební řízení doručované vyhláškou

Na úřední desce bylo zveřejněno Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení revitalizace čerpací stanice Tomegas (na výjezdu z města směr Hořepník) - odkaz bude platit jen do sejmutí dokumentu z úřední desky. Důvodem zveřejnění je to, že pro vysoký počet účastníků je doručováno veřejnou vyhláškou. Majitelé sousedních parcel, které by běžně oslovoval stavební úřad doporučeným dopisem, nebo zprávou do datové schránky, jsou jen zmiňováni formou odkazu na vlastnictví parcely v katastru nemovitostí.

Veřejnou vyhláškou je doručováno vlastníkům sousedních pozemků st. p. 616, parc. č. 1673/38, 1673/37, 1673/36, 1673/35, 1673/34, 2563/6, 1673/33, 1673/22, 1673/31, 1385/2, 1385/2, 1384/7, 1384/8, 1380, 1377/3, 1715/18, 1715/33, 1686/12, 1676, 1686/17, 1686/13, 1673/66 v katastrálním území Pacov.

Za doručené bude oznámení považováno 15 den po zveřejnění a od toho okamžiku běží lhůta 15 dnů, kdy mají účastníci řízení možnost podávat námitky a veřejnost připomínky. Lhůta uplyne (bez záruky) 15. 7. 2023.

Na obrázcích níže je pro rychlý náhled vidět plánované úpravy tak, jak byly zveřejněny v oznámení a zakreslení dotčených pozemků do mapy.

tomegas plan

tomegas mapa


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 1766712a98ef
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .