Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Krmení úředního šimla

Pravidelně žádám o zpřístupnění zápisů z jednání rady města Pacova, které v přehledné formě zveřejňujeme.

V zápisu z jednání číslo 11 ze dne 24.4.2023 v bodu 4 je uvedeno následující:

Radní se shodli, že od 1. 5. 2023 je nutné, aby zájemce o smluvní vztah s městem Pacov, řešící vlastnictví nemovitostí, předložil současně potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pacov.

Zdá se, že úředníci na úřadě spolu vzájemně nemluví a službu občanovi si představují tak, že ho z jedné kanceláře pošlou do jiné kanceláře, kde si požádá o doklad o bezdlužosti, počká si na jeho vydání a poté jej donese do první kanceláře. Proč si celou věc mezi sebou pracovníci úřadu nevyřídí mezi sebou je mi záhadou. Dovedl bych si představit, že takovému zjišťování a předávání údajů mezi jednotlivými odbory úřadu brání legislativa na ochranu osobních údajů, ale i v takovém případě by bylo možné od zájemce získat souhlas s dohledáním těchto údajů a ne si ze zájemce dělat poslíčka.

Tato konkrétní drobnost se může jevit jako bezvýznamná, ale naznačuje, jak vedení města přistupuje ke službě občanům.

A protože žijeme v době umělé inteligence, zde je názor právnického jazykového modelu kanceláře Frand Bold:

Dotaz

V zápisu z jednání rady města jsem našel následující rozhodnutí:

Radní se shodli, že od 1. 5. 2023 je nutné, aby zájemce o smluvní vztah s městem Pacov, řešící vlastnictví nemovitostí, předložil současně potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pacov.

Brání městu nějaký zákon, aby si samo ve svých záznamech zjistilo informace o tom, zda konkrétní osoba, která se na město obrátila ve věci nemovitostí, má vůči městu nějaký dluh?

Odpověď

Město Pacov může zjistit informace o dluhu konkrétní osoby ve svých záznamech, pokud má k těmto informacím přístup. Nicméně, je důležité dodržet zásady ochrany osobních údajů a práva na soukromí, které jsou zakotveny v zákoně o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a v GDPR (nařízení EU 2016/679).

Pokud má město Pacov tyto informace ve svých záznamech a získalo je legálně, může je použít pro interní účely, jako je rozhodování o uzavření smluvního vztahu s danou osobou. Je však důležité, aby město postupovalo v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a zpracovávalo tyto informace pouze pro účely, pro které byly získány.

Pokud město požaduje potvrzení o bezdlužnosti od zájemce, může to být z důvodu transparentnosti a zajištění, že zájemce je si vědom svého finančního stavu vůči městu. Nicméně, pokud má město tyto informace ve svých záznamech a získalo je legálně, není žádný zákon, který by bránil městu zjistit informace o dluhu konkrétní osoby ve svých záznamech.

LRA


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 1766712a98ef
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .