Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Aktuality z městských projektů 5.10.2021

Vodak pokračuje i v roce 2021

Na podzim loňského roku rozhodla rada města o vypovězení smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti Vodak.

Podle zápisu a usnesení z jednání rady města z 24.9.2021 došlo ke zrušení rozhodnutí o výpovědi smlouvy společnosti Vodak, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v Pacově a město tedy výpověď stahuje. Podle zápisu z jednání je možné, že město bude usilovat o nějakou formu převzetí aktivit firmy Vodak v Pacově.

Podklady:

Usnesení č. 171 ze dne 16. 11. 2020

Rada města schvaluje výpověď Smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení uzavřenou se společností VODAK Humpolec, s.r.o., IČ: 49050541 dne 12. 9. 1994 včetně všech dodatků

Bod ze zápisu z jednání rady 24.9.2021

Starosta předložil návrh na zrušení výpovědi Smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení uzavřenou se společností VODAK Humpolec, s.r.o., IČ: 49050541 dne 12. 9. 1994 včetně všech dodatků, která byla schválena Radou města dne 16.11.2020. Důvodem je možnost čerpání dotačních titulů na restrukturalizaci — majetkový převod provozních společností do vlastnictví obcí, které provozují.

Usnesení č. 150

Rada města ruší Usnesení č. 171 Rady města Pacova ze dne 16. 11. 2020

Posun termínu dokončení parcel U Unika

Smlouva na přípravu nových parcel v lokalitě U Unika byla změněna dodatkem, který posunuje dokončení prací na termín 15.11.2021. Důvodem posunu je koordinace s distribuční společností ED.G (dříve Eon). Původní termín dokončení byl 5.10.2021 (20 týdnů od podpisu smlouvy).


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .