Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Aktuality z městských projektů 27.9.2021

Opravy silnic Starodvorská a Bedřichov

Podle smlouvy uzavřené s firmou Swietelski bude v době od 27.9.2021 do 30.6.2022 probíhat oprava místních komunikací v lokalitě ulice Starodvorská a přilehlých ulicích a v Bedřichově. Celková cena rekonstrukce je 5,3 mil. Kč vč. DPH. Z toho 3,7 mil. Kč by mělo být hrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova.

Ve smlouvě jsou uvedena čísla parcel, na kterých by stavební práce měly probíhat a které jsou znázorněny ná následujících schematech

Nákup nábytku pro odborné učebny ZŠ Pacov

Do rekonstruovaných odborných učeben ZŠ Pacov bude podle smlouvy uzavřené s firmou Santal dodán nábytek v ceně 4,7 mil. Kč. Přehled dodávky je následující:

Nákup audiovizuálního a IT vybavení učeben ZŠ Pacov

Město také vypisuje veřejnou zakázku na dodávku audiovizuální a výpočetní techniky pro vybavení odborných učeben ZŠ Pacov. Předpokládaná cena zakázky je 3,2 mil. Kč bez DPH.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .