Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Co se letos chystá U Unika

Součástí rozpočtu pro rok 2021 bylo 19 mil. korun, které se město chystalo investovat do dalšího rozvoje lokality U Unika. Ihned po schválení rozpočtu byla zahájena veřejná zakázka. Dnes již probíhá vyhodnocování nabídek a město zná nabídkové ceny. Proto je součástí připravovaného rozpočtového opatření snížení nákladů na tuto investiční akci o 4.5 mil. korun.

Ještě, než se podíváme, co se bude letos U Unika stavět, krátce se zastavíme u toho, proč letos město realizuje nezanedbatelnou investici i přesto, že městské finance nejsou v nejlepší kondici.

Město v létě roku 2019 uzavřelo smlouvu se Stavebním družstvem Pelhřimov. Ve smlouvě jsou nastavena pravidla spolupráce mezi městem a družstvem na projektu stavby bytového domu.

Družstvo se zavazuje:

Město se zavazuje:

Výstavba prvního bytového domu se blíží dokončení a město tak musí plnit své závazky, aby bylo možné dům zkolaudovat. Město tedy musí stavět letos.

Město letos U Unika postaví silnici, chodník, vodovod a kanalizaci (dešťovou a splaškovou) v délce cca 300 metrů. Z výkresu v projektové dokumentaci jsme přenesli podstatnou část do letecké mapy lokality včetně náhledu budoucích parcel pro rodinné domy. Silnice navazuje na dnes slepou větev a vede podél cesty nad sídlištěm a za bytovým domem se zatáčí v pravém úhlu doprava do kopce a dále vede mezi budoucími parcelami a končí na budoucí křižovatce. Součástí stavby je také parkoviště a odbočka z budované silnice na existující cestu nad sídlištěm.

A pro zasazení do celkového kontextu ještě doplníme odkaz na územní studii, kterou bylo budování lokality U Unika v roce 2012 zahájeno. Studie je zveřejněna jako součást územního plánu Pacova (v dolní části stránky). Ze studie jsme použili situační výkres a na něm znázornili část, která bude realizována v letošním roce.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .