Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2018

V pondělí 17.12.2018 v 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Program přehledně najdete níže, podklady bohužel prozatím i přes příslib starosty, že zveřeňovány budou, zveřejněny nejsou. Pokud to bude technicky a organizačně možné, zajistíme přímý přenos a záznam zasedání.

  1. Informace o činnosti rady města
  2. Informace o činnosti městského úřadu
  3. Rozpočtové opatření č. 9/2018
  4. Žádost o zmocnění Rady města Pacova ke schválení rozpočtového opatření v období od 18. 12. 2018 do ukončení roční účetní uzávěrky roku 2018.
  5. Návrh rozpočtu města na rok 2019 – rozpočtové provizorium
  6. Žádost o poskytnutí dotace na odkup synagogy
  7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2018
  8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Jetřichovec a Zhořec u Pacova
  9. Založení a vstup do Dobrovolného svazku obcí Sompo
  10. Diskuze

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .