Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Připravovaná změna územního plánu 2021

Na záříjovém jednání zastupitelstva bylo usnesením č. 2021/05/15 schváleno spuštění procesu změny územního plánu. Protože znění zadání pro úpravu územního plánu je pro běžného člověka poněkud nepřehledné, přinášíme zde přehled plánovaných změn s lidsky srozumitelným popisem místa změny a odkazem do mapy, kde je možné si prohlédnout navrhované změny interaktivně přímo v živé mapě.

Usnesení zastupitelstva obsahuje chyby, a proto bude na nadcházejících jednání zastupitelstva schvalována oprava. Jedná se o následující položky:

Níže popsané změny jsou zadáním pro změnu územního plánu. Proces schvalování ještě nějakou dobu potrvá mimo jiné i proto, že kvůli záboru zemědělské půdy bude nutno zpracovat i zhodnocení dopadu na životní prostředí SEA.

Nové plochy pro rodinné domy v Pacově

Změny číslo 5, 7 a 8 navrhují nové plochy určené k zastavění rodinnými domy. Na přehledové mapě jsou označeny fialovou barvou.

Všechny pozemky kterých se změna týká, patří soukromým majitelům.

Zajímavá situace nastala u pozemků, kterých se týka změna č. 8:

Nové plochy pro venkovské bydlení v Bedřichově, Velké a Malé Rovné

Změny číslo 1, 3 a 4 mění plochy původně zemědělské nebo určené pro zemědělskou výrobu na plochy určené pro smíšenou venkovskou zástavbu. Mohou zde tedy být stavěny rodinné domy s menším rodinným hospodářstvím.

Nové plochy pro výrobu a občanskou vybavenost v Pacově

Změny číslo 2, 6 a 9 vyhrazují nové plochy pro skladování a výrobu a občnskou vybavnenost. Na přehledové mapě vyznačeno červenou barvou.

Mapy


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .