Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky na zasedání zastupitelstva 18. 5. 2020

V pondělí 18.5.2020 proběhlo zasedání zastupitelstva. Pořídili jsme záznam 📽️. Kromě agendy prezentované v pozvánce proběhlo několik diskusí na konkrétní témata a základě dotazů zastupitelů a na základě dotazů, které položil zástupce Pacov.City.

Odkazy označené 📽️ vám zobrazí video záznamu z jednání přímo v bodu, kterého se odkaz týká. Stačí video spustit.

Položili jsme následující dotazy:

Zajímavá byl rovněž dotaz zastupitele pana Peroutky 📽️, který diskutoval se starostou o tom, zda starosta zakázal úředníkům, aby panu Peroutkovi poskytli informace. Starosta se vyjádřil ve smyslu, že se jedná o komplikovaný případ a že úřad nebude poskytovat informaci ústně, ale pouze na písemnou žádost písemně.

Tato diskuse se odehrála v rámci bodu 5, kdy zastupitel pan Kamír navrhl schválení mimořádné odměny pro starostu a místostarostu. Určitě stojí za to si poslechnout 📽️, jak byl tento bod, kdy se rozhodlo o bezmála 200 tisícové mimořádné odměně pro městské funkcionáře, vysvětlen na veřejném jednání zastupitelstva.

Bod jednání Od Do Název bodu a odkaz do videa Pro Zdrželo Proti
1 00:03:06 00:06:15 Informace o činnosti rady města 📽️ 14 - -
2 00:06:15 00:23:50 Informace o činnosti městského úřadu 📽️ 14 - -
  00:15:45 00:18:02 Dotaz Pacov.City - postup v naplňování Agenda 21 📽️      
3 00:23:50 00:24:48 Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2019 📽️ 14 - -
4 00:24:52 00:33:50 Roční účetní závěrka za účetní období roku 2019 📽️ 14 - -
  00:24:52 00:30:53 Dotaz Pacov.City - Jaká je skladba závazků a pohledávek 📽️      
5 00:33:50 00:38:40 Poskytnutí mimořádné odměny starostovi a místostarostovi 📽️ 11 3  
6 00:38:40 00:43:26 Poskytnutí návratné finanční výpomoci 📽️ 14 - -
7 00:43:26 01:05:06 Prodej stavebních parcel v k.ú. Pacov v lokalitě „Pod atletickým stadionem“ 📽️ 14 - -
  00:45:44 00:59:37 Dotaz Pacov.City - Způsob přípravy a prodeje parcel 📽️      
8 01:05:06 01:06:24 Prodej částí pozemků par.č. 2373/10, 2500/3, 2501/1 a nákup části pozemku par.č. 2618/1 v k.ú. Pacov 📽️ 14 - -
9 01:06:24 01:07:09 Prodej části pozemku par.č. 2567/35 v k.ú. Pacov 📽️ 14 - -
10 01:07:09 01:07:58 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov 📽️ 14 - -
11 01:07:58 01:08:57 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Bratřice 📽️ 14 - -
12 01:08:57 01:14:34 Diskuze 📽️      


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .