Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled úvěrů města Pacova

Na posledním loňském zasedání zastupitelstva byly do zveřejněného programu doplněny tři body, v rámci kterých bylo předloženo a schváleno další zadlužení města ve formě nového investičního úvěru pro roky 2020-2021 ve výši 66 mil. korun.

Způsob projednání se zdá být buď manipulací a snahou příliš nepropagovat další zadlužování města, nebo je příznakem nekompetence při správě městských financí. Považuji za nepravděpodobné, že by se z ničeho nic, 3 dny před zasedáním zastupitelstva, objevila potřeba navýšit dostupnou hotovost pro hospodaření města o 66 mil. korun. Proto se domnívám, že další zadlužování není v souladu s obrazem, který se politická reprezentace města snaží vytvářet, a tak byl návrh zařazen jako mimořádný bod jednání a neobjevil se na zveřejněné pozvánce.

Nevím, jaké podklady pro projednání úvěrových bodů obdrželi zastupitelé, protože kvůli způsobu projednání nebyly podklady zveřejněny a neobjevily se na stránkách města ani po zasedání zastupitelstva, ačkoli to starosta při jednání přislíbil. Ze všeobecných informací, které byly na jednání zastupitelstva uvedeny, nevyplynuly odpovědi na základní otázky, které bych čekal, že (si) zastupitelé budou klást:

Protože vedení města není v této oblasti příliš sdílné, pokusil jsem se dohledat informace o stavu zadlužení v registru smluv a v monitoru státní pokladny.

Podle registru smluv (skrze komfortní vyhledávání na stránkách Hlídače státu) se mi podařilo dohledat následující smlouvy:

účel částka roční úrok postup splácení je refinancována splatnost úvěru zahájení splácení měsíční splátka zdroj
MŠ Pacov 30,0 mil. Kč variabilní 100% ano 31.12.2019 - - smlouva 0423818429-LCD_CS41000017230263
refinancování smlouvy pro MŠ Pacov 30,0 mil. Kč 1,27 % 0% ne 31.12.2029 31.01.2020 250 000 Kč smlouva 0423817469-LCD_CS41000017230284
refinancování smlouvy ??? 13,5 mil. Kč 3,04 % 70% ne 01.07.2022 01.08.2012 112 500 Kč smlouva 1394-10-LCD_CS00000009264210
DSDD 30,0 mil. Kč 1,10 % 0% ne 31.12.2028 31.01.2020 250 000 Kč smlouva 03171534191-LCD-CS41 0000 1722 8710
investiční akce 2020-2021 66,0 mil. Kč 2,00 % 0% ne 31.12.2025 31.01.2021 852 720 Kč usnesení č. 2019/05/08
kontokorent 25,0 mil. Kč 2,95 % - ne 31.03.2020 - - smlouva 0622171349_18_LCD_CS41000038591636

Všechny úvěry je možné splatit předčasně, všechny jsou bez zajištění. Pro zajímavost v povinnostech města je také nutnost požádat o schválení každého investičního záměru nad 10 mil. korun bankou.

Jeden z úvěrů je již staršího data ve výši 13,5 mil. korun, který by měl být z cca 70% splacen. Ze smlouvy není zřejmé, na kterou akci byl pořízen (čistička?). Z uvedených záznamů vyplývá, že město má dlouhodobě otevřen kontokorentní úvěr ve výši 25 mil. korun, který několik posledních let pravidelně po schválení rozpočtu obnovuje. Dále jsou úvěry financovány velké akce stavby MŠ a přístavby DSDD. Úvěr na stavbu MŠ byl refinancován. Výsledné celkové možné zadlužení města je tedy cca 160 mil. korun. Z toho 94 mil. korun jsou úvěry, u kterých již začalo nebo v brzké době začne období splácení. Úvěr ve výši 66 mil. korun je schválen a měl by být čerpán v následujících dvou letech.

Je třeba dodat, že existující úvěry na MŠ a DSDD by měly být splaceny z dotací, jakmile město dosáhne jejich proplacení. Zároveň z veřejných informací není zřejmé, do jaké výše byly úvěry skutečně čerpány.

Dalším zdrojem informací o stavu městských financí je monitor státní pokladny. Podle stavu do 30.9.2019 jsou celkové dlouhodobé závazky města 221 mil. korun. Dále státní pokladna uvádí, že pohledávky města jsou ve výši cca 180 mil. korun. Jen pro srovnání, průměrné běžné příjmy města evidované v systému státní pokladny, jsou cca 150 mil. korun ročně.

LRA


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .