Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ze zápisů rady - jednání o Bille

Na veřejném zasedání zastupitelstva 22.3.2021 prezentoval soukromý investor záměr výstavby obchodního centra na místě staré benzinové pumpy. Po jednání zastupitelstva se problematikou také několikrát v letošním roce zabývala rada města.

Zdá se, že vše směřuje k dohodě města s developery.

Únor 2021

17.2.2021 - Starosta informoval o jednání s developery zastupujícími OC Pacov s.r.o., IČ: 09865268 týkajícího se záměru výstavby obchodního centra v blízkosti bývalé čerpací stanice v ulici Žižkova v Pacově.

Květen 2021

3.5.2021 - Starosta informoval o jednání se zástupci OC Pacov s.r.o. Možností, jak vyhovět požadavku investora na poskytnutí pozemku pro výstavbu obchodního centra je směna pozemků, potřebných pro město Pacov. Investoři také nabízejí investici do veřejného projektu města Pacova, například zámeckého parku.

10.5.2021 - Za účasti zastupitele Jana Kamíra byl diskutován záměr výstavby Obchodního centra Pacov. Starosta sděloval informace o proběhlé schůzce s investory. Město navrhuje řešit majetkoprávní vypořádání formou směny pozemků, byly představeny navržené pozemky. Dále byla diskutována výše investice do veřejného projektu města. Tyto požadavky a podmínky budou zakomponovány v plánovací smlouvě, jejíž návrh bude představen radě města. Město dále vzneslo požadavek na druhy a sortiment obchodů.”

Červen 2021

14.6.2021 - Schůze rady se zúčastnili XXXXXX a informovali se na situaci výstavby Obchodního centra Pacov. Starosta s místostarostou vysvětlili a popsali průběh jednání s investorem a cíle města.

Pánové dále předložili námět na využití části pivovaru za účelem zřízení sezónního „bufetu“ např. v kontejneru a úpravu části v blízkosti parku.

Radní vysvětlili záměr využít dotační program na regenerace brown-fieldů jehož záměrem by bylo především odstranění novodobých přístaveb pivovaru a následně hledat vhodné využití objektu s možností čerpání dotačních prostředků.

Srpen 2021

15.8.2021 - Jaroslav Praveček se dotázal na možnost pokračování v revitalizaci zámeckého parku. Radní se shodli, že pokud dopadne směna pozemků s investorem OC Pacov, jsou pro využití získané finanční částky do zřízení cesty parkem (podél plotu zámecké zahrady), případně do dalších úprav a pořízení mobiliáře parku.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .