Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019

Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2019 se konalo 16. 12. 2019. Pozvánka byla zveřejněna tak, jak požaduje zákon. Program zasedání však byl výrazně rozšířen oproti zveřejněné pozvánce. Nezbývá, než opět konstatovat, že dostatečně a s předstihem informovat o skutečném programu zasedání zastupitelstva není prioritou vedení města.

Změny programu na poslední chvíli vedou mimo jiné k tomu, že podklady k doplněným bodům programu nejsou veřejnosti dostupné. Podle slov starosty při zasedání (video čas 00:02:00) byly podklady zastupitelům zaslány v pátek 13.12.2019. Není úplně zřejmé, proč by ve stejném termínu podklady nemohly být rovněž zveřejněny. V rozporu s příslibem starosty podklady k doplněným bodům nebyly zveřejněny (ke 4.1.2020) ani po zasedání.

Videozáznam z jednání najdete na konci článku nebo přímo na You Tube.

Na rozdíl od zveřejněného programu byly přidány následující body:

Jak vidno, doplněné body 7 - 9 se týkají správy dluhu města. Úvěry města se detailněji zabýváme v samostatném článku.

Stručně k jednotlivým bodům

Zmíníme jen to, co bylo řečeno nad rámec podkladů k jednání

Skutečný program zasedání byl následující:

 1. Informace o činnosti rady města
 2. Informace o činnosti městského úřadu
 3. KoPÚ Velká Chyška – aktualizace plánu společných zařízení
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 5. Návrh rozpočtu města na rok 2020 – rozpočtové provizorium
 6. Žádost o zmocnění Rady města Pacova ke schválení rozpočtového opatření v období od 17. 12. 2019 do ukončení roční účetní uzávěrky roku 2019
 7. Obnovení kontokorentního účtu města Pacova (25 mil. Kč splatná v průběhu roku)
 8. Investiční úvěr (66 mil. Kč, splácení 31.1.2021 do 31.12.2025 po 852 tis. Kč/měs.)
 9. Schválení dodatků k úvěrovým smlouvám pro projekty DSDD a MŠ (technické úpravy)
 10. Změna zřizovací listiny Dům seniorů - Domov důchodců
 11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2019
 14. Via rustica z.s. - prodloužení lhůty splatnosti
 15. Nákup lesních pozemků par.č. 530/17 a par.č. 222 k.ú. Roučkovice
 16. Nákup lesního pozemku par.č. 1449 k.ú. Roučkovice
 17. Nákup lesních pozemků par.č. 577 a 576/1 k.ú. Proseč u Pošné
 18. Nákup pozemků st. 141 jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 158 a pozemku par.č. 2617 v k.ú. Pacov
 19. Prodej plynárenského zařízení v k.ú. Pacov
 20. Prodej části pozemku par.č. 2530/3 v k.ú. Pacov
 21. Prodej části pozemku par.č. 2675/11 k.ú. Pacov
 22. Nákup pozemku v KÚ Velká Rovná
 23. Diskuze

Usnesení ze zasedání jsou publikována na obvyklém místě na stránkách města.Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .