Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Mikroregion Stražiště - za co se v loňském roce utratilo 9 milionů?

Na stránkách města byl zveřejněn návrh rozpočtu Mikroregionu Stražiště. Oficiální název organizace je “Svazek obcí mikroregionu Stražiště” a jedná se o právnickou osobu, která je založena podle zákona o obcích. Pro rok 2020 činí navrhovaný rozpočet této organizace (naše kopie) 6,2 mil. Kč. Rozpočet pro rok 2019 (naše kopie) byl ve výši 9,3 mil. Kč.

Vyvstává otázka, za co jsou výše uvedené rozpočty utráceny. Je smutné, že např. webové stránky samotné organizace jsou nefunkční, a to jak aktuální verze, tak stará verze, nedodělané a nic moc se na nich nedozvíte ani na nové ani na původní verzi. Je zajímavé, že aktuální informace najdete na staré verzi stránek. Jen těžko říct, jak se běžný občan o existenci staré verze dozví. Nová verze pak není viditelně dokončena. Často zobrazuje klasický “lorem ipsum …” text, který návrháři webu používají jako náhradu skutečného textu.

Očekávali bychom, že návrh rozpočtu a přehled plnění loňského rozpočtu bude doprovázet výroční zpráva o činnosti za uplynulý rok, aby si občané zapojených obcí mohli udělat představu o tom, co je vlastně náplní činnosti této organizace.

Schválně si zkuste zjistit něco o 3 dotačních programech, které svazek propagoval na svých stránkách. Odkazy se točí v cyklu a není možné vyhledat žádné detailnější informace. Pokud se chcete podívat do stanov svazku, zkuste nahlédnout do registru svazků obcí, který vede Kraj Vysočina a kterým je naplňována zákonná povinnost, nenajdete nic. Pro srovnání svazek obcí Sompo má správně zveřejněné základní dokumenty stanov a zakládací smlouvy. S trochou úsilí a pomocí internetových vyhledávačů je možné dohledat stanovy (naše kopie) a dodatek z roku 2012 (naše kopie) a smlouvu o založení svazku (naše kopie) na webových stránkách svazku obcí.

Když nahlédneme do zákona o obcích, pak zjistíme že:


§ 52

Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni

a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,

b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,

c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.


Těžko říct, jak může občan uplatňovat svá práva, když zasedání orgánu svazku není nikde avizováno, stanovy je složité dohledat a je tedy složité i jen určit, co jsou vlastně orgány svazku - původně členská schůze od roku 2012 pak rada.

Poslali jsme do svazku dotaz, o odpovědi budeme informovat.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .