Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 5. 6. 2023 od 17:00

V pondělí 5. června od 17 hodin se v Zámeckém sále pacovského zámku koná zasedání Zastupitelstva města Pacova s následujícím programem. (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Obsahuje přehled finanční situace města k 30. 4. 2023

2. Informace o činnosti městského úřadu

Obsahuje informace o veřejném projednání změny územního plánu č. 1 konané 29.05.2023

Na veřejném projednání byla změna představena. Bylo zmíněno podání jedné námitky.

3. Rozpočtové opatření č. 2/2023

Obsahuje následující položky:

4. Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2022

V roce 2022 hospodařilo město s přebytkem téměř 80 mil. Kč. Důvodem přebytkového výsledku byly vyšší daňové příjmy než plánované a rozpočtované a mimořádný výnos z hospodaření Pacovské lesní vzniklý kvůli zvýšené těžbě kůrovcového dřeva.

Závěrečný účet je stvrzen zprávou auditora.

5. Roční účetní závěrka za účetní období roku 2022

Obsahuje účetní uzávěrku.

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2024-2025

Město musí povinně připravit rozpočtový výhled pro další dva roky. Výhled obsahuje následující položky:

7. Poskytnutí návratných finančních výpomocí nad 50 tis. Kč

Zvýšení návratné pomoci pro ordinaci fyzioterapeuta v celkové výši 600 tis. Kč. s dobou splácení 6 let

8. Žádost o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč – Lesotech (multifunkční zametací stroj)

Dotace Lesotechu na nákup zametacího stroje 1.1 mil. Kč.

9. Poskytnutí mimořádné odměny

Mimořádná odměna pro starostu ve výší dvou měsíčních odměn za vysoké pracovní nasazením při realizaci mimořádně významných investičních projektů města Pacova. Navrhují společně zastupitelé.

10. Prodej stavebních parcel č. 2345/65, 2345/69, 2345/70 v k.ú. Pacov

Schválení prodeje 3 parcel v lokalitě U Unika. Příjem žádostí byl zahájen 4. 4. 2023 v 8:00. Žádosti o prodávané parcely byly přijaty takto:

O čtvrtou parcelu č. 2345/64 dosud nikdo zájem neprojevil.

11. Smlouva o zřízení služebnosti k.ú. Jetřichovec

Hasiči v Jetřichovci mají v plánu rekonstruovat budovy, které využívají a které jsou v majetku města Pacova. Hasiči budou rekonstruovat z dotace a podmínkou přidělení dotace je zřízeni služebnosti, což se zajišťuje touto smlouvou.

12. Smlouva o budoucí smlouvě kupní na nákup vodovodu a jednotné kanalizace

Soukromý investor TOMEGAS připravuje „Revitalizace čerpací stanice Pacov“ a v této souvislosti vybuduje na pozemcích města vodovod, kanalizaci. Město a investor uzavírají smlouvu o budoucím odprodeji vodovodu a kanalizace městu.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění rozvodů elektřiny pro chystané parcely U Unika.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro plynovod v ulici Fr. Pakosty.

15. Převzetí společného zařízení - Polní cesty C21,C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

Smlouva o převzetí polních cest u Roučkovic.

16. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 266e7464d884
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .