Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Stavba, o které se nemluví

V areálu na Šimpachu vyrostla stavba, o které se moc nemluví. Věnovali jsme se jí v článku v polovině roku 2019. Jedná se budovu, která má poskytovat zázemí pracovníkům Pacovské lesní a areálu kompostárny Šimpach.

Smlouva na dodávku byla uzavřena 2.11.2018 s cenou 21,5 mil. Kč včetně DPH s termínem dokončení 31.10.2020. Dne 7.5.2020 byl uzavřen dodatek smlouvy, kde se cena navýšila o milión na 22,5 mil. Kč, termín dokončení se nezměnil.

Podle smlouvy má tedy být hotovo.

Stavebníkem je městem zřizovaná společnost Pacovská lesní. Stavbu z větší části financuje město Pacov ze svého rozpočtu půjčkou pro Pacovskou lesní s rámcem až 20 mil. Kč. Na stavbu z rozpočtu města bylo dosud uvolněno

Samo město financuje tyto prostředky úvěrem od České spořitelny.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .