Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.12. 2020 od 16:00

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu. Opět bude schvalováno rozpočtové provizorium. Minulé zastupitelstvo se plánovaně výrazně odklonilo od zveřejněného programu, uvidíme, jak to bude vypadat dnes.

1. Informace o činnosti rady města

V programu opět vyřešeno prostým konstatováním, že zastupitelé dostávají zápisy z rady. Uvidíme, jestli se nám bod rozkošatí, jako na minulém zastupitelstvu, kde byly plánovaně diskutovány závažné body bez toho, aby byly avizovány v programu.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Pacov bude pořizovat změnu územního plánu. Změny navrhují občané a hradí náklady na změnu plánu.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2020

Opatření obsahuje:

4. Obnovení kontokorentního úvěru na základním účtu města Pacova

Již 3 rokem město musí mít kontokorentní účet, který se tímto bodem obnovuje. Město může čerpat kontokorent až do výše 15 mil. Kč Již 3. rokem je město zadlužené tak, že potřebuje tento nástroj a to při současné existenci investičního úvěru 66 mil Kč.

5. Návrh rozpočtu města Pacova na rok 2021 – rozpočtové provizorium

Ačkoli jsme si na posledním zastupitelstvu vyslechli jiný návrh, i letos se bude schvalovat rozpočtové provizorium.

6. Prodej části pozemku par. č. 1376/1 k. ú. Pacov

Část z pozemku kolem parcel u svatojánské ulice (bývalé zahrádky) se navrhuje prodat vlastníkům sousední nemovitosti. Tato část pozemku je již oplocená a žadatelé ji měli v pronájmu.

7. Majetkové vypořádání pozemků k. ú. Velká Rovná

Prodej části pozemku přilehlého k zahradě žadatele. V podkladu vysvětleno, že bude řešeno směnou tak, aby město zachovalo vlastnictví strategických částí pozemku (tam, kde jsou inženýrské sítě).

8. Majetkové vypořádání pozemků k. ú. Bedřichov u Zhořce

Vypořádání vlastnictví oplocené části řešené směnou.

9. Majetkové vypořádání pozemků k. ú. Bedřichov u Zhořce

Vypořádání vlastnictví pozemků dle současného užívání směnou.

10. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .