Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Modernizace náměstí - výsledky ankety

Shrnutí ankety

Anketa byla zveřejněna společně s naším článkem 14.1.2021 a pro sběr odpovědí byla otevřená do 21.1.2021. Za tu dobu se shromáždilo 252 odpovědí a 44 vzkazů zastupitelům. Díky všem, kteří anketu vyplnili.

S jednotlivými navrhovanými úpravami tak, jak byly popsány v našem článku, vyjádřili účastníci ankety ve většině případů nesouhlas. Počet odpovědí “Rozhodně nesouhlasím” a “Spíše nesouhlasím” byl u všech těchto otázek v součtu vyšší než 70%.

Většina účastníků ankety se o plánované modernizaci náměstí dozvěděla nedávno a zdrojem informace pro většinu nebyly oficiální informační zdroje města, ale Facebook nebo povídání s přáteli. Zhruba čtvrtina účastníků sdělila, že se o modernizaci náměstí dozvěděli z některého z oficiálních zdrojů města (web, FB, ZMK), což je překvapivé, protože nám není známo, že by se tyto informace uvedených zdrojích vyskytovaly ve větší míře detailu (pokud máte odkaz, prosíme o předání).

Více než polovina účastníků ankety je přesvědčena, že zástupci města neinformovali veřejnost dostatečně o změnách připravovaných v souvislosti s modernizací náměstí.

Zhruba polovina účastníků by uvítala, kdyby město uspořádalo veřejnou diskusi o záměru dříve, než bude dokončeno jeho zadání. Zhruba třetina by uvítala detailní prezentaci záměru a cílů před zahájením projektu a měla by zájem o průběžné informování o postupu prací a případných změnách.

Detailní výsledky ankety včetně grafů a konkrétních vzkazů zastupitelům následují níže v tomto článku. Pro zájemce také zveřejňujeme kompletní datovou sadu odpovědí, tak jak byly sesbírány. V tabulce najdete také již předzpracovaná data, která jsou podkladem pro níže uvedené grafy.

Otázka 1

Řešením dopravní situace za školou uzavřením ulice umístěním sloupků je správné

1 Řešením dopravní situace za školou uzavřením ulice umístěním sloupků je správné.svg

Otázka 2

Navrhované úpravy za kostelem, které povedou k výraznému omezení provozu motorových vozidel jsou správné

2 Navrhované úpravy za kostelem, které povedou k výraznému omezení provozu motorových vozidel jsou správné.svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 3

Navrhované úpravy před farou vedoucí ke zúžení silnice, rozšíření plochy náměstí a zrušení parkovacích míst jsou správné

3 Navrhované úpravy před farou vedoucí ke zúžení silnice, rozšíření plochy náměstí a zrušení parkovacích míst jsou správné.svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 4

Navrhovaná úprava hlavní silnice zúžením a rozšíření chodníku je správné

4 Navrhovaná úprava hlavní silnice zúžením a rozšíření chodníku je správné.svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 5

Navrhovaná uprava prostoru před radnicí, výrazné rozšíření chodníku a zúžení silnice kolem ostrůvku je správně

5 Navrhovaná uprava prostoru před radnicí, výrazné rozšíření chodníku a zúžení silnice kolem ostrůvku je správně. .svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 6

O plánované modernizaci náměstí …

6 O plánované modernizaci náměstí ... .svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 7

O plánované modernizaci náměstí jsme se dozvěděl(a) …

7 O plánované modernizaci náměstí jsme se dozvěděl(a) ...svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 8

Zástupci města seznámili veřejnost se záměrem modernizovat náměstí a podstatnými body modernizace dostatečně a v předstihu.

8 Zástupci města seznámili veřejnost se záměrem modernizovat náměstí a podstatnými body modernizace dostatečně a v předstihu.svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Otázka 9

Jakou formou by mělo město významné projekty prezentovat a informovat o jejich postupu.

9 Jakou formou by mělo město významné projekty prezentovat a informovat o jejich postupu .svg

Další odpovědi při výberu “Jiná”:

Vzkazy zástupcům města:


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .