Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 9. 2023 od 17:00

V pondělí 5. září od 17 hodin se v Zámeckém sále pacovského zámku koná zasedání Zastupitelstva města Pacova s následujícím programem. (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Rada informuje

O podivném osudu nabídky jsme informovali v našem článku

Ve zprávě pro zastupitele je poněkud jednostranné zhodnocení nabídky ke spolupráci (je obecná, neobsahuje ani počet ani výšku větrníků) vyjadřující nechuť vedení města se problematikou zabývat. Možná by už město mělo daleko detailnější informace, kdyby nabídku spolupráce neignorovalo a s investorem ji projednalo. Není zmíněno, že investor nabízí v případě spolupráce závazek dodávky levnější elektřiny pro obyvatele Pacova.

sleva energie vetrniky

2. Informace o činnosti městského úřadu

Tajemník úřadu informuje:

3. Konečná zpráva o likvidaci nadačního fondu

Nadační fond, který nevykazoval prakticky žádnou činnost byl ukončen.

4. Změna č. 4 územního plánu Pacov

Podklady k tomuto bodu nebyly zahrnuty ve zveřejněných podkladech k jednání.

V tuto chvíli má město Pacov otevřeny následující změny územniho plánu

Jsme zvědaví, co bude další změna obsahovat, když úřad nepovažoval za vhodné podklady pro tento bod zveřejnit.

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o právu stavby a kupní

Smlouva umožňující Stavebnímu bytovému družstvu Pelhřimov postavit další dva bytové domy a parkovací dům. Podle plánů bude dům mít následující dispozice:

6. Prodej části pozemku par. č. 2567/35 k.ú. Pacov

Odprodej zaplocenéhp pozemku u rodinného domu v Pacově

7. Prodej pozemků k.ú. Pacov a Cetoraz

Odprodej pozemků pod Hájenkou v areálu Šimpach společnosti Pacovská lestní.

8. Prodej pozemků par. č. 492/3 a 492/4 k.ú. Velká Rovná

Prodej části pozemků ve Velké Rovné

9. Směna pozemků v k.ú. Roučkovice

Dokončení zastupitelstvem již schválené směny pozemků s drobnými úpravami. Původní žadatel zemřel.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Budování kabelu NN firou EG.D u garáží na Jetřichovecké

11. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Vecné beřmeno EG.D v souvslosti s plynovým potrubím.

12. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 2fc5a31d7ece
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .