Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. 10. 2023 od 17:00

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 v 19 hodin se koná veřejné jednání zastupitelstva. Důvodem svolání je nutnost posvětit usnesením žádost o poskytnutí dotace. Součástí programu je také rozpočtové opatření.

1. Informace o činnosti rady

Shrnutí finanční situace města.

2. Rozpočtové opatření

Obsahuje následující body:

3. Podání žádosti o spolufinancování rekonstrukce Sokolovny

Citace z pozvánky:


Program: program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2025, Národní sportovní agentura Předpokládaný rozpočet: 52 mil. Kč, financování až do výše 70 % uznatelných nákladů, max. však 30 mil. Kč.

Změna stavby budovy Sokolovny v Pacově spočívající ve stavebních úpravách částí budovy, souvisejících s dispozičními změnami pro využití jako multifunkční sportoviště, včetně nového zázemí šaten a přístavby nového vstupního schodiště. Stavební úpravy se týkají technického zařízení stavby TZB – vyměněny stávajícího zdroje tepla za nový, VZT – nově systém umělé výměny vzduchu, ZTI – nově navrženo, PBŘ - nové požárně bezpečnostní řešení objektu jako shromažďovacího prostoru, vytvoření vyhovujících vertikálních komunikací a únikových východů. Nové stropní konstrukce. Nově se přistavuje bezbariérový vstup pro 1. NP jako venkovní schodiště se zdvihací plošinou. Dále bezbariérové zázemím pro hendikepované sportovce (úprava stávající WC doplněno o sprchu). Nově se řeší drenážní systém odvodu vlhkosti z okolí zdí suterénu, vodorovné hydroizolace (podřezání + injektáže) a zateplení podlahy na terénu a podlahy půdy tepelnou izolací.


V rozpočtu města je pro rekonstrukci Sokolovny počítáno s následujícími částkami:

Celkem tedy přímo na PD pro rekonstrukci Sokolovny je dedikováno 600 000,- Kč.

Podle registru smluv byly náklady vynaložené na projektovou přípravu rekonstrukce následující:

Celkové zveřejněné náklady na PD včetně koordinace projektu jsou tedy cca 1.5 mil. Kč včetně DPH.

Z příloh projednávaného bodu zde k nahlédnutí pohledy na sokolovnu z projektu:

sokolovna
sokolovna
sokolovna
sokolovna


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 9861e2c06d50
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .