Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
22.12.2020 22.12.2020 225955 273405 46172084 Ivo Bašta Objednávka - akustický podhled - Komunitní centrum
22.12.2020 22.12.2020 1889670 2286501 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo S21-043-0138 - ““Modernizace lesní cesty v k. ú. Roučkovice - C9””
21.12.2020 21.12.2020 0 900000 49711385 Crystalis s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vodovodního řadu
18.12.2020 18.12.2020 507480 507480 06151698 Bc. Petr Kott Pronájem prostor sloužících podnikání
15.12.2020 15.12.2020 23391062 28303184 27094359 ACG-Real s.r.o. Smlouva o dílo - Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou
15.12.2020 15.12.2020 0 84753 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - flexipasy
14.12.2020 10.12.2020 60000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění zářezů na prameništi Stražiště
14.12.2020 11.12.2020 100350 100350   Marie Zajícová, nar. 1950 Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce
11.12.2020 09.12.2020 91718 91718 49062557 Bluetech s.r.o. Přijetí věcného daru (ocelová konstrukce pro památník)
11.12.2020 11.12.2020 780000 780000 70968721 Svazek obcí mikroregionu Stražiště dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
10.12.2020 10.12.2020 310000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka-oprava vodovodu v Jetřichovci+přípojek včetně osazení vod.šachet
10.12.2020 18.11.2020 0 709 25172263 SOMPO, a.s. Dodatek 2021 ke smlouvě o dílo č. 2072
09.12.2020 09.12.2020 1804000 2074600 00222721 Stavební bytové družstvo Pelhřimov Smlouva o smlouvě budoucí kupní - nákup bytu A43
09.12.2020 09.12.2020 1988000 2286200 00222721 Stavební bytové družstvo Pelhřimov Smlouva o smlouvě budoucí kupní - nákup bytu A42
07.12.2020 07.12.2020 630700 763147   Petr Kopecký, nar. 1989 prodej pozemku
04.12.2020 02.12.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12060081
01.12.2020 01.12.2020 70000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava komunikací po opravách vodovodu a kanalizace v Pacově
30.11.2020 30.11.2020 1807563 2187151 07603924 Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o. Smlouva o dílo - Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizoavcím obvodu Pacov I a II na období 2022 - 2031
30.11.2020 30.11.2020 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
25.11.2020 12.05.2020 355200 429792 26475081 Sweco Hydroprojekt a.s. Smlouva o provedení veřejné zakázky - ““II/128 - průtah, PD””
25.11.2020 25.11.2020 15000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění kanalizace - Nádražní ulice Pacov
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884077
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884076
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884075
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884074
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884073
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu CS00000009884079
24.11.2020 15.09.2020 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS41000054454149
24.11.2020 17.06.2020 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS41000051490338
24.11.2020 14.11.2019 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS1000046067916
24.11.2020 06.11.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884667
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884080
24.11.2020 29.01.2018 0 0 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009884078
19.11.2020 13.01.2018 13500000 13500000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_1394-10-LCD_CS00000009264210
19.11.2020 03.01.2020 66000000 66000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o uveru_0495566179-LCD_CS41000047318733
19.11.2020 13.01.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0423817469-LCD_CS41000017230284
19.11.2020 28.06.2017 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru_0317153419-LCD_CS41000017228710
19.11.2020 13.01.2018 30000000 30000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o úvěru 0423818429-LCD_CS41000017230263
19.11.2020 12.04.2018 25000000 25000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o kontokorentním úvěru_0622171349_18_CS41000026032026
18.11.2020 18.11.2020 690000 690000 02451531 Středisko volného času Síť Pronájem prostor sloužících podnikání
16.11.2020 14.12.2016 0 110387 47238399 Selekta Pacov, a.s. Dodatek č. 5 - k nájemní smlouvě na pronájem pozemků
16.11.2020 07.11.2017 11679 11679 47238399 Selekta Pacov, a.s. Dodatek č. 2 smlouvy o zemědělském pachtu
12.11.2020 12.11.2020 0 82910 41889746 Jindřich Hubert Objednávka - zahradnické práce a rostliny - náměstí Svobody Pacov
12.11.2020 12.11.2020 92661 0 03989241 STARSUN INT s.r.o. Objednávka - stínící technika
09.11.2020 05.11.2020 537720 537720   Josef Průša, nar. 1981 Směna pozemků k.ú. Zhoř u Pacova a k.ú. Pacov
04.11.2020 04.11.2020 32000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodárenského dispečinku na vodojemu Velká Rovná
03.11.2020 03.11.2020 59090 71499 04768663 Duffek s.r.o. Objednávka - zásahové vybavení SDH Jetřichovec
23.10.2020 23.10.2020 237092 195944 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. Objednávka - oprava místních komunikací v k.ú. Pacov po opravách havárií
22.10.2020 19.10.2020 0 9499 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Darovací smlouva - přijetí daru pozemků par. č. 395/16, 404/2, 406/6, 408/5, 496/14, 496/15, 496/17 v k. ú. Velká Rovná; OM 751/2016.
21.10.2020 21.10.2020 0 0 70885184 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina PS Pacov-nebyt.prostory-SDH a jSDH Pacov
21.10.2020 21.10.2020 64412 77939 06358080 E-Sea s.r.o. Objednávka - rozšíření VO Jetřichovec
16.10.2020 14.10.2020 0 100000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace - Edice Vysočiny 2020 ID FV02746.0001 - poskytnutí dotace
13.10.2020 06.10.2020 0 127000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0359
12.10.2020 12.10.2020 128700 155727 47674695 KEMIFLOC a.s. Objednávka - dodávka síranu železitého
08.10.2020 08.10.2020 499890 604867 28085400 E.ON Distribuce, a.s. Prodej plynárenského zařízení
08.10.2020 01.10.2020 0 50000 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Fond Vysočiny - ““Jednorázové akce 2019”” - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.11.2019, ID FV02725.0011
07.10.2020 07.10.2020 206690 0 28081722 ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. Objednávka - automatický závlahový systém - fotbalové hřiště
30.09.2020 30.09.2020 60000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vododovní přípojky, Myslíkova ulice
30.09.2020 30.09.2020 73032 0 01512595 HPN projekt s.r.o. Objednávka - dopravní značení Pacov
29.09.2020 29.09.2020 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 12010474
24.09.2020 24.09.2020 519400 628474 24258636 JBR service s.r.o. Prodej pozemků k.ú. Pacov
23.09.2020 22.12.2016 0 4000000 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání
16.09.2020 16.09.2020 40000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění kanalizace
02.09.2020 02.09.2020 20000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu Pošenská Pacov
02.09.2020 02.09.2020 0 0 07831749 SVODA, s.r.o. Objednávka - vodoměrné šachty
02.09.2020 02.09.2020 0 152420 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
31.08.2020 24.08.2020 100000 100000 75092671 Automotoklub Pacov v AČR motokros 2 akce, provoz motokrosového areálu
26.08.2020 26.08.2020 30000 30000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č. 1 k Dohodě č. PEA-VZ-13/2020, město Pacov
26.08.2020 26.08.2020 45000 45000 72496991 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Jihlavě - kontaktní pracoviště Pelhřimov (Úřad práce České republiky) Dodatek č.1 k Dohodě č. PEA-V-5/2020, město Pacov

Zdroj: Hlídač státu


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .