Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky ze zasedání zastupitelstva 24.6. 2020

Dne 24. 6. 2020 se konalo veřejné jednání zastupitelstva.

Byl přidán bod prodeje poslední neprodané parcely v lokalitě U Unika.

Projednával se zejména dopad snížení výdajů na rozpočet. Vše bylo schváleno podle popisu uvedeného v pozvánce a v podkladech pro jednání zastupitelstva.

Zarážející je opět forma projednávání jednotlivých bodů. Starosta si čas od času posteskne, že na jednání zastupitelstva je mizivá účast veřejnosti. Když člověk na zasedání zavítá, není se moc čemu divit. O většině bodů se jedná ve stylu: vše je v zaslaných podkladech, hlasujeme o usnesení tak, jak je v zaslaných podkladech. Někdy je doplněn krátký komentář.

Na závěr jednání v rámci diskuse zazněla z řad veřejnosti stížnost na chování některých zaměstnanců domova důchodců a na nastavená pravidla 📽️, která jsou “jako v kriminále”.

Vše je zaznamenáno na videozáznamu 📽️. Níže najdete odkazy na konkrétní části videozáznamu (odkaz na youtube).

Čas Bod programu
00:00:00 📽️ Kontrola zápisu, stanovení zapisovetelů, ověřovatelů, přidání bodu prodeje parcely
00:06:37 📽️ Informace o činnosti rady města
00:12:40 📽️ Informace o činnosti městského úřadu
00:22:00 📽️ Rozpočtové opatření č. 2/2020
00:33:00 📽️ Prodej stavební parcely v k.ú. Pacov v lokalitě „Pod atletickým stadionem“
00:35:00 📽️ Prodej části pozemku par. č. 2567/22 a 6/1 a nákup části pozemku par. č. 6/2 v k.ú. Pacov
00:37:16 📽️ Prodej části pozemku par. č. 2567/22 v k.ú. Pacov
00:38:08 📽️ Nákup pozemků par. č. 2645/4 a 2647/3 v k.ú. Pacov
00:40:10 📽️ Nákup části pozemku par. č. 894/132 v k.ú. Pacov
00:44:35 📽️ Směna pozemků v k.ú. Roučkovice a v k.ú. Pacov
00:46:10 📽️ Darování pozemků a přijetí daru pozemků v k.ú. Pacov
00:47:03 📽️ Darování pozemků v k.ú. Velká Rovná
00:48:12 📽️ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov
00:49:00 📽️ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
00:49:41 📽️ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
00:50:30 📽️ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Rovná
00:51:04 📽️ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice
00:51:43 📽️ Prodej stavební parcely par. č. 2345-46 v k.ú. Pacov
00:51:42 📽️ Prodej parcely U Unika
00:53:40 📽️ Diskuse - stížnost na chování pracovníků domova důchodců (DSS Pacov)

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .