Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Informace ze zasedání zastupitelstva 18.9.2019

Ve středu 18.9.2019 od 16:30 se proběhlo zasedání zastupitelstva města Pacov. Projednávaný program jsme shrnuli v našem článku.

Záznam z jednání můžete shlédnou v dolní na konci článku nebo přímo na Youtube.

Projednávání jednotlivých bodů bylo rychlé a bez připomínek zastupitelů. Všechny předložené body a usnesení tak, jak byla navržena v podkladech, byla schválena. Pokud byste se chtěli podívat na projednávané body, máte smůlu, protože ihned po skončení jednání podklady pro jednání ze stránek města mizí.

V průběhu schůze byl schválen nový územní plán města Pacov.

Jako obvykle byla nejzajímavější částí jednání Diskuse, která je zařazována jako poslední bod jednání a na kterou má zpravidla starosta připravenu sadu informací, o kterých ovšem není v programu ani zmínka. Nejedná se o body, o kterých zastupitelstvo rozhoduje, ale pouze o informace o probíhajících či plánovaných činnostech města.

V úvodu v bodu, kde má probíhat informování o činnosti městského úřadu, starosta zmiňoval, že se v diskusi bude věnovat otázce změn v oblastech Městského kulturního střediska a muzea, ale na tyto informace nedošlo.

Na samý závěr jednání vznesl několik dotazů zastupitel pan Peroutka.

Ze zasedání a z diskuse vybíráme následující informace (vše je pak ve videozáznamu níže):Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .