Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Postup v pojektu reklonstrukce průtah městem silnice č. II/128

V registru smluv byla zveřejněna smlouva mezi městem Pacov a Krajem Vysočina o společném postupu při zadávání veřejné zakázky rekonstrukce průtahu silnice č. II/128 městem. O plánování stavby se již několikrát zmiňoval starosta na zasedáních zastupitelstva. Již také probíhaly přípravné práce, o kterých jsme v minulosti informovali.

Ze smlouvy lze odhadovat rozsah plánované stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci charakterem podobnou rekonstrukci ulice Malovcova, lze očekávat, že bude akce způsobovat výrazné omezení v okolí stavby - tedy vlastně v celém městě. Ze smlouvy je možné odvozovat plánovaný rozsah z bodů popisujícího potřebnou projektovou dokumentaci.

Město a jeho obyvatelé se musí začít připravovat na velká dopravní omezení související se stavbou. Vzhledem k tomu, že se připravuje zadání veřejné zakázky, doporučujeme všem, kteří mohou být ovlivnění, aby se na městě a kraji doptávali, jaká jsou plánovaná omezení, jaký bude harmonogram stavby apod. Po vysoutěžení bude složité cokoli měnit.

Zajímavostí může být, že pro křižovatku u Vesny bude projektová dokumentace zpracovávána pro varianty stávajícího křížení i kruhové křižovatky.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .