Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Výsledek dotazování na řešení zrušených darů prozatím nulový

V jednom z našich minulých článků jsme poukazovali na prapodivně projednaný bod z posledního zasedání minulého zastupitelstva, kde došlo ke zrušení usnesení, kterými byli obdarováni starosta a místostarosta peněžními dary.

V závěru článku jsme položili několik otázek a přislíbili jsme, že je položíme zodpovědným činitelům města. Dne 26.10.2018 jsme otázky ve znění, jak jsou uveřejněny v články, zaslali na oficiální emailové adresy starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou reakci.

Vzhledem k tomu, že bylo ustaveno nové zastupitelstvo města a jeho součástí je i finanční výbor, pokusíme se kontaktovat předsedu finančního výboru. Finanční výbor zastupitelstva totiž dle zákona o obcích (§ 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

“(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,”

Zastupitelé by se ve svém vlastním zájmu měli tímto problémem zabývat i vzhledem k tomu, že jako volení představitelé mají za hospodaření města odpovědnost. Doporučujeme pozornosti zastupitelů shrnující článek “Odpovědnost zastupitelů”, který tvoří 3. kapitolu Příručky zastupitele vydané sdružením měst a obcí.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .