Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Nepořádek na úřadě

Město Pacov jako obec s rozšířenou působností má povinnost zveřejňovat uzavírané smlouvy v centrálním registru smluv. Zákon stanoví, že pokud má subjekt povinnost zveřejňovat smlouvy v registru, musí tak učinit u všech smluv na částku vyšší než 50 000 Kč s výjimkou těch, kde zákon povinnost ruší. Smlouvu může do registru nahrát kterákoli ze smluvních stran.

Důležitým aspektem je skutečnost, že smlouva není účinná, dokud není zveřejněna v registru.

A právě posledně zmíněnou podmínku město Pacov nebo jeho dodavatel porušil v případě dodávky vybavení pro školní zahradu v hodnotě cca 200 000 Kč. Tak se stalo, že v průběhu léta došlo k dodání a zaplacení podle této smlouvy resp. objednávky, která však nebyla zveřejněna.

Tuto skutečnost pak právní systém v ČR označuje za bezdůvodné obohacení.

A protože obě strany chtěly smlouvu naplnit, musely dodatečně uzavřít “dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení”. Aby dohoda nabyla účinnosti, musela být zveřejněna v registru smluv.

Z nahlédnutí do registru smluv je zřejmé, že podobné přešlapy se dějí ve všech organizacích, na které se vztahuje povinnost zvěřejňování smluv. V registru smluv existuje (podle vyhledání na stránce Hlídač státu) více než 10 000 smluv tohoto typu s celkovým plněním 74 miliard Kč.

bezduvodne obohaceni


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 7abe357f7b45
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .