Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Zkontrolujte si, jestli nemůžete přijít o parcelu

Úřad pro zastupovíní státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) každým rokem až do letoška informoval mimo jiné prostřednictvím města o procesu určování vlastníků nemovitostí evidovaných v katastru a zveřejňoval seznam nedostatečně určených vlastníků.

Letos je zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků prováděno naposledy a pokud vlastníci pozemků do 31.12.2023 nevyužijí možnosti napravit informace v katastru, připadnou nedostatečně identifikované nemovitosti státu z titulu vydržení vlastnického práva.

Doporučujeme proto všem nahlédnout do uvedených seznamů buď týkajících se okolí Pacova nebo přímo do celostátního seznamu a podívat se, jestli některá nemovitost v jejich zájmu není z tohoto hlediska problematická.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 10206a792b12
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .