Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.4. 2021 od 16:00

Dne 19.4.2021 se koná veřejné jednání zastupitelstva města Pacov. I přesto, že program je krátký, jsou na něm zajímavé body.

1. Informace o činnosti rady města

Standardní zbytečný bod z hlediska veřejného projednávání. Žádné informace pro občany. Pouhé konstatování, že rada jedná, existují zápisy a ty jsou k dispozici zastupitelům.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Informace o:

3. Rozpočtové opatření č. 1/2021

Po schválení rozpočtu před měsícem došlo k celé řadě změn. Změny jsou v podkladu popsány “účetním” jazykem a smysl změn je třeba odhadovat. Materiál pro veřejné projednání by si zasloužil srozumitelnější formu.

Celkově se výdaje rozpočtu snižují o 160 tis. Kč a rezerva rozpočtu naroste o téměř 2 miliony Kč.

4. Nákup pozemků st. 26/2 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 25, st. 26/1 jehož součástí je zemědělská stavba a par. č. 88 k. ú. Pacov

Rada zastupitelstvu navrhuje vykoupit o soukromého majitele pozemek s rodinným domem a stodolou, který je v sousedství současných pozemků města: školní pozemek za branou, hřiště s umělým povrchem. Nemovitost je v nabídce realitní kanceláře Remax, kde je uváděna prodejní cena 2.6 mil. Kč.

Jako cenový podklad je do zastupitelstva předkládána nabídka realitní kanceláře v ceně 2.22 mil. korun. Za metr čtvereční pozemku by tedy město mělo zaplatit 2425 Kč.

5. Volba starosty města Pacova

Odložený bod z minulého jednání - rezignace starosty Lukáše Vlčka, který doporučuje zastupitelům zvolit současného místostarostu Tomáše Kocoura. Pokud bude zvolen starostou Tomáš Kocour, bude zastupitelstvo volit také místostarostu.

Bude se jednat o poměrně komplexní bod k jednání, protože se znovu jako po volbách bude projednávat celá řada otázek:

6. Diskuze

… uvidíme

Komentář LRA ke změnám rozpočtu:

Toky peněz mezi městem a Pacovskou lesní jsou zvláštní. Na jednu stranu město v položce mimořádných výdajů 7/21 rozpočtu schválilo další část půjčky na stavbu “hájenky” ve výši 4 mil. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením pro změnu získá od Pacovské lesní 2 mil. korun ve formě nájmu za lesní pozemky ve vlastnictví města, na kterých Pacovská lesní hospodaří. Těžko říct, proč takové manévry a přelévání milionů tam a zpět.

Z jednotlivých položek je pěkně vidět, jak jsou seřazené priority zastupitelů a na jaké položky nedošlo při tvorbě rozpočtu.

Například se zdá, že skončení zimy a nutnost opravit silnice a chodníky je překvapením, které není možné zahrnout do rozpočtu rovnou, ale až když se ukáže, že zima skutečně skončila a že na komunikacích zanechala stopy. I když pravým důvodem zařazení oprav až v rozpočtovém opatření je zřejmě to, že vyšší prioritu má zasíťování nových parcel U Unika, než opravy existujících silnic a chodníků. Když se ukázalo, že budování silnice a sítí U Unika bude o 4.5 mil. korun levnější, náhle se našly peníze i na údržbu silnic.

Radou navrhovaný odkup pozemku je problematický ze několika hledisek. Jako první se nabízí otázka, zda město další pozemky potřebuje a co bude oním strategickým využitím, když v okolí již město vlastní spoustu dalších pozemků. Dále je třeba se ptát, zda cena za pozemek není zbytečně vysoká. Nemovitost je realitní kanceláří prodávána primárně jako rodinný dům s pozemkem. Město zde není v tísni a nemusí přijímat nabídku realitní kanceláře, která je jedinou indikací tržní ceny. A nakonec je otázka, zda v současné finanční situaci města s poměrně vysokým zadlužením je taková zbytná investice vhodná.

Ještě bych se zastavil u budování kontejnerových stání. Rozjíždí se systém odvozu od domu (door to door), kdy si majitelé rodinných domů mohou postavit nádoby na tříděný odpad přímo k domu. Očekával bych, že město bude mít konkrétní plán na restrukturalizaci infrastruktury kontejnerových stání v souvislosti s přechodem na nový systém. Proč se má vybudovat stání u komunitního centra, když v okolí jsou pouze rodinné domy, které mají nárok na vlastní nádoby. Stejně tak není zřejmé, proč je v rozpočtu uváděno, že se budou stavě jedno až dvě stání u bytovek. Opět bych očekával, že existuje jasný plán, jak má infrastruktura odpadu vypadat.

-LRA-


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .