Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Přehled smluv publikovaných v poslední době

Datum publikace Datum uzavření Částka bez DPH Částka s DPH Název Předmět smlouvy
09.04.2021 09.04.2021 610000 610000 47224444 Farní charita Pacov pečovatelská služba a nízkoprahové zařízení Spirála
08.04.2021 08.04.2021 478500 478500 22839461 Spolek Rodinné centrum Sovička provoz rodinného centra
08.04.2021 08.04.2021 1335010 1335010 00477036 TJ Slavoj Pacov, z.s. údržba sportovišť, sportovní akce
08.04.2021 08.04.2021 2200000 2200000 00477036 TJ Slavoj Pacov, z.s. Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce sportovišť
07.04.2021 31.03.2021 55000 55000 72496991 Česká republika - Úřad práce České republiky Výpůjčka kanceláří úřad práce
31.03.2021 31.03.2021 1066015 1066015 63893576 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec Darovací smlouva - centrum volnočasových aktivit Jetřichovec
19.03.2021 18.03.2021 70000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodu ul. V. Wagnera, vodovodní přípojky čp. 1208
18.03.2021 18.03.2021 5000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava hydrovaru Roučkovice
18.03.2021 18.03.2021 3500 0 28069749 Impress Pacov, s.r.o. Objednávka - dodávka a montáž obložení stěn ZŠ Pacov
18.03.2021 18.03.2021 200000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - výměna vodoměrů
17.03.2021 22.12.2016 0 4000000 28132017 Pacovská lesní s.r.o. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě a smlouvě o nájmu prostoru soužícího podnikání
17.03.2021 17.03.2021 611040 611040 09894471 SVOGYN s.r.o. Pronájem prostor sloužících podnikání
08.03.2021 08.03.2021 170500 0 28134753 Zámečnictví Si - Nek, s.r.o. Objednávka - zábradlí zinkované
05.03.2021 05.03.2021 128700 155727 47674695 KEMIFLOC a.s. Objednávka - síran železitý, ČOV Pacov
01.03.2021 24.02.2020 32300 32300 47238399 Selekta Pacov, a.s. Směna pozemků k.ú. Pacov a k.ú. Roučkovice
01.03.2021 01.03.2021 0 0 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. Objednávka - stravenky
23.02.2021 01.07.1999 0 4760 42370825 Jaroslav Peřinka Správa měststkých bytů a nebytových prostor
19.02.2021 19.02.2021 315000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - provádění odborně technických činností souvisejících s provozem kanalizace
19.02.2021 19.02.2021 10000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění kanalizační přípojky - Kotlářská ul.
16.02.2021 11.02.2021 157030 0 27088855 KRESSIDA s.r.o. Objednávka - vodorovná izolace (chemická injektáž) - budova radnice
16.02.2021 16.02.2021 14000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava vodovodní přípojky pro dům č.p. 40 Roučkovice - Hrádek
16.02.2021 16.02.2021 10000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava na vodojemu Velká Rovná
16.02.2021 16.02.2021 20000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - oprava kanalizační přípojky u čp 13 Roučkovice
16.02.2021 16.02.2021 6000 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - čištění kanalizace Sídliště Míru
11.02.2021 11.02.2021 170000 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění a kamerová prohlídka kanalizace - Jetřichovecká ulice Pacov
10.02.2021 08.02.2019 0 355751 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva č. 0512634018, dodatek č. 001 ke smlouvě
05.02.2021 29.12.2017 2313352 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Dodatek č. 20 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994
05.02.2021 05.02.2021 0 0 26039907 PEVAK Pelhřimov, družstvo Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících
05.02.2021 05.02.2021 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 1001-0020-0000
05.02.2021 05.02.2021 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 1001-0030-0000
04.02.2021 01.02.2021 51000 51000 44567448 O - CONSULT s.r.o. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
02.02.2021 02.02.2021 4500 0 62545094 Zdeněk Pečenka Objednávka - čištění a kamerová prohlídka kanalizace - Španovského ul. a čp. 320
27.01.2021 27.01.2021 728000 880880   Lubomír Šula, nar. 1985 Prodej pozemku k.ú. Pacov
26.01.2021 26.01.2021 722400 874104   Josef Blecha, nar. 1985 Prodej pozemku k.ú. Pacov
25.01.2021 25.01.2021 0 100000 28085400 EG.D, a.s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001781613
25.01.2021 25.01.2021 711900 861399   Eliška Roubalová, nar. 1992 Prodej pozemku k.ú. Pacov
13.01.2021 13.01.2021 127600 127600   Zdeněk Zajíc, nar. 1970 Směna pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce
13.01.2021 13.01.2021 15000000 15000000 45244782 Česká spořitelna, a.s. Smlouva o kontokorentním úvěru_0622171349_18_LCD Dodatek č. 3
11.01.2021 11.01.2021 707000 855470   Zuzana Jirků, nar. 1997 Prodej pozemku k.ú. Pacov
08.01.2021 08.01.2020 16000 0 26281724 AERZEN CZ s.r.o. Objednávka - servis dmychadel ČOV Pacov
06.01.2021 06.01.2021 715400 865634   Petra Přibylová, nar. 1985 Prodej pozemku k.ú. Pacov
06.01.2021 06.01.2021 87000 87000   Petr Kršek, nar. 1971 Prodej pozemku k.ú. Pacov
05.01.2021 05.01.2020 69890 84567 45786721 CENTRIVIT,spol. s r.o. Objednávka - servis odvodňovací odstředivky - ČOV
04.01.2021 04.01.2021 933100 1129051   Pavel Trsek, nar. 1990 Prodej pozemku k.ú. Pacov
04.01.2021 18.12.2020 0 0 70890749 KruV - RS (Kraj Vysočina) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02727.0014
04.01.2021 04.01.2021 0 0 49050541 VODAK Humpolec, s.r.o. Objednávka - vzorky odpadních vod ČOV 2021

Zdroj: Hlídač státu


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .