Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Jak si stojí Pacov v hodnocení indexu korupčního rizika?

Co je K-Index

Projekt Hlídač státu zpracovává nejrůznější data publikovaná státní správou a samosprávou. Jedním ze zpracovávaných údajů jsou informace o uzavřených smlouvách publikovaných v registru smluv. Přehledy, které získáváme ze serverů Hlídače státu, zde pravidelně publikujeme.

Před několika dny Hlídač státu představil analytický výstup tzv. K-index, který je popsán takto:


K-index – index korupčního rizika slouží k hodnocení hospodárného a transparentního nakládání s veřejnými prostředky státních institucí a pomocí tvrdých dat z registru smluv a dalších objektivních a měřitelných údajů na něj navázaných, v něm chce co nejpřesněji identifikovat riziková místa a kritické oblasti.


A jak dopadl Pacov?

Na stupnici A-F je Pacov hodnocen stupněm D. Slovy přímo ze stránek Hlídače státu:


Celková hodnota K–Indexu je 11,80 bodů. To odpovídá výsledné známce D a patří do třetiny nejhorších (802).


K ne zcela lichotivému výsledku vede mimo jiné položka dílčího hodnocení “Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti”, která je hodnocena stupněm “F” a dále několik dílčích položek hodnocených stupněm “D”. Detaily a zdůvodnění hodnocení můžete najít přímo na stránkách s výsledkem.

Ať už za nelichotivým výsledkem stojí skutečný problém se zadáváním zakázek, nebo nesprávně vyplněné položky při vkládání smluv do registru smluv, je výsledek hodný zamyšlení a měl by být projednán na zasedání zastupitelstva, kde by zástupci městské exekutivy měli vysvětlit, co stojí za špatným hodnocením a jak bude řešeno.

/img/k-index.png


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .